Wijdemeren telt op dit moment bijna 10.000 gemeentelijke bomen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Een beschermwaardige boom

Sommige bomen staan niet op de goede plek, groeien niet goed of zijn te groot. Op andere locaties is er juist behoefte aan extra aanplant om bijvoorbeeld een mooier aanzicht te krijgen.
De gemeente vindt het belangrijk een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig bomenbestand te hebben en te houden. Ook de vele bomen bij inwoners en bedrijven dragen bij aan dit beeld.

Bomenbeleidsplan 2012 – 2035

Met het bomenbeleidsplan legt de gemeente de basis voor het bevorderen en in stand houden van het gemeentelijke bomenbestand en behoud en de versterking van de groene kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast biedt het beleid perspectief op een duurzame, herkenbare, volwaardige en toonaangevende bomenstructuur voor de komende 25 jaar.

Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad het bomenbeleidsplan vastgesteld.

Bomenbeleidsplan 2012 – 2035
Toelichting Bomenbeleidsplan (PDF)
Bijlage Bomenbeleidsplan (PDF)

Groene Kaart

Op de Groene Kaart vindt u een overzicht van de aanwezige bomen. Hierop zijn per kern te vinden:

  • De beschermwaardige bomenstructuren. Denk hierbij aan bomen langs lanen of groepen bomen. Voor iedere kern in Wijdemeren is een overzicht van bomenstructuren aanwezig
  • Bomen met een beschermde status. Dit zijn waardevolle (vaak oude) bomen die niet gekapt mogen worden, bijvoorbeeld onze herdenkingsbomen.

Groene kaart noord (4,9 Mb)
Groene kaart zuid (4,3 Mb)

Omgevingsvergunning kappen

Voor bomen die op de groene kaart staan vermeld, is in ieder geval een kapvergunning nodig. Daarnaast kan in het omgevingsplan staan dat een kapvergunning nodig is. Kijk voor meer informatie over een kapvergunning op het omgevingsloket.

Nieuwe bomen 2024

Elk jaar halen wij bomen weg omdat ze dood zijn of onveilig worden. Wij planten hiervoor ook bomen terug. Tot en met eind maart 2024 gaan we zo’n 180 nieuwe bomen plaatsen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het beleidsplan kunt u terecht bij de heer Tijdgat, telefoon (035) 65 59 459. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.