De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke bomen. De onderhoudswerkzaamheden die de gemeente uitvoert, worden gepubliceerd. U bent zelf verantwoordelijk voor particuliere bomen. Wilt u een particuliere boom kappen? Hiervoor is bijna nooit een kapvergunning nodig. Soms is een vergunning of ontheffing nodig, kijk hiervoor bij de voorwaarden onder het kopje 'aanvragen'.

In de volgende gevallen is een vergunning of ontheffing nodig:

  • In het bestemmingsplan is een aanlegvergunningsstelsel opgenomen. U vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.
  • Als er volgens de Wet Natuurbescherming een ontheffing nodig is, of er is wettelijk beschermde natuur aanwezig. U kunt hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland
  • Als de boom is opgenomen in het register monumentale bomen, van de Landelijke Bomenstichting in Amsterdam. U vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.
  • Als de boom op de Groene Kaart van Wijdemeren staat. Hierop staan de beschermde bomen en de bomenstructuur van de gemeente. In enkele gevallen is ook een particuliere boom in de Groene Kaart opgenomen. U vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.