Gemeente Wijdemeren - Bouw en verbouw, vergunning


U wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning of melding nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online (OLO). De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn twee mogelijkheden:

  • vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. U moet hierbij wel voldoen aan het Bouwbesluit; 
  • omgevingsvergunningplichtige bouwwerken volgens de reguliere procedure (8 weken) of de uitgebreide procedure (26 weken).

Vergunningvrije bouwwerken

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden:

  • Het Bouwbesluit: stelt minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Volgens het geldende burenrecht: is het verstandig om met uw buren te praten voordat u een vergunning aanvraagt. Dit voorkomt mogelijk een gang naar de rechter en veel oponthoud.

Starten met de bouw? Meld het bij de gemeente

Zodra u een omgevingsvergunning ontvangt, lees de brief en vergunning dan goed door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Op het moment dat u start met de bouw, dan meldt u dit aan de gemeente. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd.