U wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning of melding nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online (OLO). De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn twee mogelijkheden:

  • vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. U moet hierbij wel voldoen aan het Bouwbesluit; 
  • omgevingsvergunningplichtige bouwwerken volgens de reguliere procedure (8 weken) of de uitgebreide procedure (26 weken).

Controleer ook gelijk of u voldoet aan de regels voor het realiseren van waterberging.

Een voorwaarde die de gemeente stelt bij bouwen of verbouwen is dat u bijdraagt aan de waterberging op uw eigen perceel. Samen voorkomen wij daarmee wateroverlast bij hevige regenval. Waarom wij dit doen leest u op onze webpagina over klimaatadaptatie.

Via  deze regenwaterberekening kunt u zelf gemakkelijk bepalen of u voldoet aan de gevraagde waterberging. Op deze site vult u in:

  1. hoeveel vierkant meter u van plan bent te bouwen;
  2. de doorlatendheid van de grond (deze is op het veen laag en op het zand hoog);
  3. Dat u een bui van 40 mm wilt bergen.

Vervolgens berekent de site wat u kunt doen om regenwater te bergen. Heeft u al een groene tuin, dan hoeft u vaak niks extra’s te doen.  Heeft u voornamelijk stenen in uw tuin, dan kan het nodig zijn om extra maatregelen te nemen voor de waterberging. Dit kan bijvoorbeeld met een regenton, gras, een groen dak of groene  borders. Bekijk hier extra tuintips.

Vergunningvrije bouwwerken

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden:

  • Het Bouwbesluit: stelt minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Volgens het geldende burenrecht: is het verstandig om met uw buren te praten voordat u een vergunning aanvraagt. Dit voorkomt mogelijk een gang naar de rechter en veel oponthoud.

Starten met de bouw? Meld het bij de gemeente

Zodra u een omgevingsvergunning ontvangt, lees de brief en vergunning dan goed door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Op het moment dat u start met de bouw, dan meldt u dit aan de gemeente. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd.