Gemeente Wijdemeren - Burgerpanel Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren wil inwoners nog meer betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen. Daarom is er het digitale burgerpanel Wijdemeren. Alle inwoners van Wijdemeren van 18 jaar en ouder kunnen zich hiervoor aanmelden.

De onderwerpen die aan bod komen, kunnen heel verschillend zijn. Uw mening is een belangrijke bron van informatie voor ons. Bij het maken van plannen kunnen wij rekening houden met deze meningen. Per keer kost het u gemiddeld 10 minuten om de digitale vragenlijst via internet in te vullen. U ontvangt de belangrijkste resultaten van de peiling per e-mail.

Aanmelden

Alle inwoners van Wijdemeren van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden voor het burgerpanel. Hoe meer inwoners meedenken en meedoen, hoe beter! U kunt zich aanmelden voor het burgerpanel via een speciaal aanmeldformulier op de website van het burgerpanel. Hier vindt u ook meer informatie.

Vertrouwelijk

Het burgerpanel Wijdemeren komt tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Uw persoonlijke gegevens en de antwoorden die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het burgerpanel.

Resultaten peiling voorjaar 2017

Welke plannen willen we volgend jaar uitvoeren, hoe gaan we dat doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die de gemeenteraad beantwoordt bij het vaststellen van de kadernota. Geen gemakkelijke keuze want de financiële middelen zijn maar beperkt. In april vroegen we het Burgerpanel mee te denken over de kaders voor de begroting 2018. De resultaten van de peiling vormen belangrijke informatie voor het opstellen van de concept-kaderbegroting en de programmabegroting.   

Eerdere peilingen

  • Zomer 2016: de website van de gemeente: wat gaat goed, wat kan beter? De resultaten.
  • Najaar 2014: burgerpanel over de veiligheid. De resultaten.
  • Zomer 2014: hoe ervaren de inwoners van Wijdemeren de informatie vanuit de gemeente over gemeentezaken. De resultaten.
  • Najaar 2013: de beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte en het nieuwe beleid voor de openbare speelruimten.  De resultaten.

Vragen

Heeft u vragen over het burgerpanel? Neem dan contact op met communicatie via telefoon (035) 65 59 505.