Burgerpanel Wijdemeren

Home » Actueel » Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren wil inwoners nog meer betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen. Daarom hebben wij een digitaal burgerpanel Wijdemeren opgericht. Alle inwoners van Wijdemeren van 18 jaar en ouder kunnen zich hiervoor aanmelden.

Burgerpanel Wijdemeren. U kunt zich aanmelden voor het burgerpanel via burgerpanelwijdemeren.nl
Burgerpanel Wijdemeren. U kunt zich aanmelden voor het burgerpanel via burgerpanelwijdemeren.nl

Wij vragen deelnemers van het burgerpanel Wijdemeren twee tot drie keer per jaar om over een bepaald onderwerp met ons mee te denken. De onderwerpen die aan bod komen, kunnen heel verschillend zijn. Uw mening is een belangrijke bron van informatie voor ons. Bij het maken van plannen kunnen wij rekening houden met deze meningen. Per keer kost het u gemiddeld 10 minuten om de digitale vragenlijst via internet in te vullen. U ontvangt de belangrijkste resultaten van de peiling per e-mail.

Aanmelden

Alle inwoners van Wijdemeren van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden voor het burgerpanel. Hoe meer inwoners meedenken en meedoen, hoe beter! U kunt zich aanmelden voor het burgerpanel via een speciaal aanmeldformulier op de website van het burgerpanel. Hier vindt u ook meer informatie.

Vertrouwelijk

Het burgerpanel Wijdemeren komt tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Uw persoonlijke gegevens en de antwoorden die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het burgerpanel.

Resultaten peiling voorjaar 2017

Welke plannen willen we volgend jaar uitvoeren, hoe gaan we dat doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die de gemeenteraad beantwoordt bij het vaststellen van de kadernota. Geen gemakkelijke keuze want de financiële middelen zijn maar beperkt. In april vroegen we het Burgerpanel mee te denken over de kaders voor de begroting 2018. De resultaten van de peiling vormen belangrijke informatie voor het opstellen van de concept-kaderbegroting en de programmabegroting.  

 

Resultaten peiling juni 2016

In juni 2016 ging de peiling over de website van de gemeente: wat gaat goed, wat kan beter? Met de resultaten kunnen we de website voor gebruikers verbeteren. In het onderzoek vroegen we of u met de gemeente in gesprek wilt over wat u belangrijk vindt voor een gemeentelijke website. 50 personen hebben aangegeven te willen meedenken. Hieruit selecteren we willekeurig een aantal mensen die we uitnodigen voor een bijeenkomst na de zomer.

Resultaten peiling najaar 2014

In november/december 2014 ging de peiling van het burgerpanel over de veiligheid. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente bij het opstellen van het Veiligheidsplan 2015-2018 en het uitvoeringsprogramma Handhaving.

Resultaten peiling zomer 2014

In de zomer van 2014 vond de tweede peiling plaats. Onderwerp was de vraag hoe de inwoners van Wijdemeren de informatie vanuit de gemeente over gemeentezaken ervaren. De gemeente neemt de resultaten mee in de communicatienota die in het voorjaar van 2015 verschijnt.

Resultaten peiling september 2013

In september 2013 vond de eerste peiling onder het burgerpanel Wijdemeren plaats. De beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte en het nieuwe beleid voor de openbare speelruimten stonden centraal. Lees de resultaten van de peiling van september 2013.

Vragen

Heeft u vragen over het burgerpanel? Neem dan contact op met communicatie via telefoon (035) 65 59 505.