Gemeente Wijdemeren - Burgerpanel Wijdemeren

Gemeente Wijdemeren wil inwoners meer betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen. Daarom is er het digitale burgerpanel Wijdemeren. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen hieraan meedoen.

Uw mening is een belangrijke bron van informatie voor ons. Bij het maken van plannen kunnen wij hier rekening meehouden. De onderwerpen zijn heel verschillend. Per keer kost het ongeveer 10 minuten om een online vragenlijst in te vullen. De belangrijkste resultaten ontvangt u per e-mail.

Resultaten peiling voorjaar 2018

Hoe denkt het burgerpanel over de veiligheid en leefbaarheid in Wijdemeren? Bijvoorbeeld over criminaliteit in de omgeving, de BOA's en buurtpreventie. De resultaten vormen belangrijke informatie de veiligheidsprioriteiten in 2018 én het Meerjaren Veiligheidsplan 2019-2022.

Download de resultaten.   

Eerdere peilingen

Aanmelden

Inwoners van Wijdemeren van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden voor het burgerpanel. Hoe meer inwoners meedenken en meedoen, hoe beter!

Aanmeldformulier

Vertrouwelijk

Het burgerpanel Wijdemeren komt tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Uw persoonlijke gegevens en de antwoorden die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het burgerpanel.

Vragen

Heeft u vragen over het burgerpanel? Neem dan contact op met team Communicatie via 14 035.