Bent u op de plassen, dan komt u vast de waterplanten cabomba en vederkruid tegen. Deze horen hier niet en zijn een plaag voor watersporters, zwemmers en vissers. Ze verspreiden zich snel. Daarom doen we er alles aan dat te voorkomen. Helpt u mee?

Wat zijn het voor waterplanten?


De waterplant cabomba (waterwaaier) ziet u bovenaan deze foto en (ongelijkbladig) vederkruid onderaan. U kent ze misschien als aquariumplanten. Zij komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en zijn niet alleen een plaag voor recreanten, ze verdringen ook andere planten en dieren die hier wél thuishoren. De plantenstengels verspreiden zich snel, vooral als u er doorheen vaart. De planten komen dan in de schroef van de boot waardoor losse stukjes wegdrijven en verderop wortel schieten. Vooral bij stilstaand water, in de luwte, verzamelen de losse delen zich. Er ontstaat dan al snel een groot nieuw 'veld' met deze waterplanten. Vaar dus óm deze waterplanten heen!

Nieuw: campagne 'Samen verspreiding cabomba voorkomen'

In augustus 2020 is een campagne gestart om recreanten, gebruikers en beheerders van de plassen er op te attenderen hoe met de waterplanten om te gaan om verspreiding te voorkomen. Hieronder een overzicht van het campagnemateriaal. De nummers 1 en 2 bieden inhoudelijk dezelfde informatie. Dat geldt ook voor 3 en 4 die zijn te bevestigen in motorboten. Alleen de vorm verschilt.

  1. Download Samen verspreiding cabomba voorkomen (voor online)
  2. Folder Samen verspreiding cabomba voorkomen (drukwerk)
  3. Instructiekaart Vaar om waterplanten heen (waterbestendig drukwerk)
  4. Sticker Vaar om waterplanten heen (waterbestendig drukwerk)

Wilt u het drukwerk gratis ontvangen om mee te helpen bij verspreiding? Stuur dan een e-mail naar cabomba@wijdemeren.nl.  

Hoe gaan we verder om met de cabomba?

Het beheersbaar maken van deze waterplanten die 'invasieve exoten' worden genoemd, maakt sinds 2017 deel uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen. Daarvoor hebben 21 partijen een akkoord getekend om samen de natuur, waterkwaliteit en recreatie in de Oostelijke Vechtplassen te bevorderen. De Provincie Noord-Holland heeft een coördinerende rol op zich genomen om tezamen met de gebiedspartijen kennis en ervaring te bundelen in een driejarenplan. De Vereniging Samen Cabomba Aanpakken (VSCA) maakt hier deel van uit. Projectleider is Martin Hoorweg. Hij werkt samen met een projectteam van gebiedspartners.

Driejarig plan van aanpak

Met het projectteam is een driejarig plan van aanpak gemaakt. Het accent ligt op beheersing omdat is gebleken dat het bestrijden van de waterplanten cabomba en vederkruid onmogelijk is. Het plan van aanpak richt zich op:

  1. cabomba en vederkruid verwijderen uit jachthavens;
  2. het tegengaan van verspreiding bij verbindingen en sluizen door actief beheer;
  3. monitoring;
  4. betere voorlichting aan recreanten op het water en beheerders / gebruikers van het gebied (per augustus 2020) 

Stand van zaken april 2020

Er is prioriteit gegeven aan het vrijmaken van de jachthavens van de cabomba. Projectleider Martin Hoorweg: "Afgelopen najaar zijn de jachthavens aan het Moleneind in Kortenhoef cabomba vrijgemaakt. Het gaat om jachthavens die zijn aangesloten bij de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken (VSCA). De overige bij de VSCA aangesloten jachthavens worden dit jaar cabomba vrijgemaakt. De werkzaamheden lopen van eind mei tot en met oktober 2020. De verwachting is dat de bedekking van de havens met cabomba na de gecoördineerde aanpak nog maar 5 tot 10% zal bedragen. Belangrijk is wel dat beheerders van de havens dit daarna handmatig bijhouden. "  

Verder onderzoek spreiding cabomba voorkomen

Hoorweg: "De verspreiding van cabomba door drijvende stukjes is een groot probleem. Er zal onderzoek worden gedaan naar innovatieve methode om de drijvende fragmenten te weren uit de havens, tegen te houden bij sluizen en doorgangen. Dit onderzoek willen we ondersteund door een hogeschool of universiteit uitvoeren."

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken, via e-mail vsca.loosdrecht@gmail.com.