Gemeente Wijdemeren - Cabomba

In de Loosdrechtse Plassen vormt de waterplant Cabomba (Waterwaaier) een ware plaag. Sloten groeien dicht, kanoën kan moeilijk zijn, visser en zwemmers hebben last van de lange plantenstengels en het belemmert zelfs hier en daar de gemotoriseerde pleziervaart. Gelukkig verspreid de Cabomba zich niet over open delen van de plas. Hij heeft ondiep water nodig.

Wat is Cabomba?

Cabomba Caroliniana is een geliefde aquariumplant die vrijwel altijd in het 'gemengd boeket' voor de goudvis zit. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid en Noord Amerika en is al tientallen jaren in de handel. U herkent de plant aan de fijn vertakte bladeren. Hij lijkt op Ongelijkbladig Vederkruid, dat wel een inheemse plant is, maar moet daarmee niet verward worden.

Bestrijding Cabomba

Al vanaf 2006 bestrijdt het Waterschap de Cabomba op verschillende manieren, maar in de loop der jaren kreeg dit steeds minder prioriteit. De kosten werden te hoog.
In 2011 sprak de gemeente met een zevental jachthavens over het Cabomba-probleem. De bedrijven zien ook hun eigen rol bij de bestrijding.

Onderzoek

Daarna onderzocht Ekwadraat BV de mogelijkheid om bagger en Cabomba als grondstof voor groene energie te gebruiken.
Financieel werd dit onderzoek mede mogelijk gemaakt door Waternet en door de provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat er (nog) geen succesvolle bestrijdingsmethode van Cabomba is. Daarom zal ingezet moeten worden op het beheersbaar maken van het probleem.

Aanpak vanaf 2014

Sinds 2014 wordt gecontroleerd maaien als beheermiddel voorgesteld. Uitgangspunt is dat iedere eigenaar/beheerder van water, die last ondervindt van de Cabomba zelf verantwoordelijk is voor de aanpak daarvan.

  • In de Boomhoek gebruiken ondernemers al samen een maaiboot.
  • In het natuurgebied De Vuntus is sinds de zomer van 2014 het burgerinitiatief Cabombabestrijding actief. Dit initiatief heeft met brede harken de Cabomba plant handmatig verwijderd uit de veenbodem. Zij constateren dat na het grondig met wortel en al verwijderen, de plant de eerste weken nauwelijks terugkomt.
  • Begin oktober 2014 is, met financiële steun van het Plassenschap, de Cabomba in de Raaisloot met een harkboot verwijderd.

Afvoer Plantenresten

Uit het onderzoek van Ekwadraat BV blijkt ook dat de energetische waarde van de Cabomba laag is, waardoor vergisten economisch niet aantrekkelijk is. De meest voor de hand liggende manier om de Cabomba resten te verwerken is composteren. Er zijn een aantal composteringsbedrijven in de buurt, waardoor de transport kosten laag kunnen zijn. In 2016 bekijkt de gemeente in samenwerking met de GAD hoe groot de stroom van groen plantenafval eigenlijk is, om te bezien of bundeling van alle groene stromen misschien toch rendabel kan zijn.

Beheersing

In 2016 start de gemeente samen met het Burgerinitiatief een proef om de verschillende methoden te vergelijken om Cabomba aan te pakken. Doel is de meest effectieve methode te vinden, die ook niet tot verdere verspreiding leidt. Het Plassenschap wordt gevraagd om de proef te begeleiden.

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente, telefoon 14 035.