Leven met een chronische ziekte of een beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. Hierdoor is het dagelijks leven vaak duurder dan voor anderen.

Wijdemeren biedt inwoners de mogelijkheid een bijdrage te vragen voor deze kosten. Met dit formulier vraagt u dit aan. Let op: heeft u vorig jaar een bijdrage ontvangen? Dan hoeft u niets te doen, u ontvangt deze automatisch opnieuw.

Klik op de blauwe balken hieronder voor meer informatie.

Voor wie is de regeling?

U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw partner en uw inwonende kinderen. U heeft recht op een bijdrage als u voldoet aan tenminste één van deze criteria:

 • U ontvangt een WIA/WAZ/Wajong-uitkering op basis van 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid;
 • U beschikt over een WMO-indicatie voor vervoer, een rolstoel, woningaanpassing, hulp bij begeleiding, het huishouden of persoonlijke verzorging. Waarbij de laatste drie voorzieningen zijn toegekend voor een periode van een jaar of langer;
 • U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
 • U heeft een langdurige indicatie voor thuiszorg voor verpleging en verzorging;
 • U ontvangt dubbele kinderbijslag vanwege een thuiswonend kind met een beperking;
 • U heeft een aandoening of beperking zonder uitzicht op volledig herstel. U kunt aannemelijk maken dat u als gevolg van deze chronische ziekte of beperking meer kosten maakt.

Hoe hoog is de bijdrage?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en gezinssituatie:

 • Bent u alleenstaand of alleenstaande ouder en uw bruto jaarinkomen is niet hoger
  dan € 31.138,00  (inkomensgrens zorgtoeslag), dan krijgt u een bijdrage van € 250,00
  per jaar.
 • Bent u alleenstaande ouder en uw bruto jaarinkomen is niet hoger dan € 31.138,00 
  (inkomensgrens zorgtoeslag) en er zijn meerdere chronisch ziek in uw huishouden,
  dan krijgt u een bijdrage van € 400,00 per jaar.
 • Woont u samen en uw gezamenlijke bruto jaarinkomen is niet hoger dan € 39.979,00
  (inkomensgrens zorgtoeslag) en een van u is chronisch ziek, dan krijgt u een
  bijdrage van € 250,00 per jaar.
 • Woont u samen en uw gezamenlijke bruto jaarinkomen is niet hoger dan € 39.979,00
  (inkomensgrens zorgtoeslag) en er zijn meerdere chronisch ziek in uw huishouden,
  dan krijgt u een bijdrage van € 400,00 per jaar.

Aanvraagformulier downloaden

Aanvraagformulier regeling chronische ziekte of beperking

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig met het invullen? Bel dan naar telefoonnummer 14 035.