Aanvraag regeling chronische ziekte of beperking

Home » Wonen en werken » Zorg, welzijn, werk en inkomen » Aanvraag regeling chronische ziekte of beperking

Aanvraag regeling chronische ziekte of beperking

Leven met een chronische ziekte of een beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. Hierdoor is het dagelijks leven vaak duurder dan voor anderen. Wijdemeren biedt inwoners de mogelijkheid een bijdrage te vragen voor deze kosten. Met dit formulier vraagt u dit aan.

Voor wie is de regeling?

U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw partner en uw inwonende kinderen. U heeft recht op een bijdrage als u voldoet aan tenminste één van deze criteria:

  • U ontvangt een WIA/WAZ/Wajong-uitkering op basis van 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid;
  • U beschikt over een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, woningaanpassing of hulp bij begeleiding of het huishouden of persoonlijke verzorging. Waarbij de laatste drie voorzieningen zijn toegekend voor een periode van een jaar of langer;
  • U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
  • U heeft een langdurige indicatie voor thuiszorg voor verpleging en verzorging;
  • U ontvangt dubbele kinderbijslag vanwege een thuiswonend kind met een beperking;
  • U heeft een onomkeerbare aandoening of beperking zonder uitzicht op volledig herstel. U kunt aannemelijk maken dat u als gevolg van deze chronische ziekte of beperking meer kosten maakt.

Hoe hoog is de bijdrage?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en gezinssituatie:

  • Heeft u een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u een bijdrage van € 250 per jaar.
  • Heeft u een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm en woont u met meerdere personen van de doelgroep in een huishouden? Dan krijgt u een bijdrage € 400 per jaar.
  • Heeft u een inkomen vanaf 150% van de bijstandsnorm tot het drempelinkomen van de zorgtoeslag (€27.857)? Dan krijgt u een bijdrage van €100 per jaar.
  • Heeft u een inkomen vanaf 150% van de bijstandsnorm tot het drempelinkomen van de zorgtoeslag (€35.116) en woont u met meerdere personen van de doelgroep in een huishouden? Dan krijgt u een bijdrage van €150 per jaar.

Hoeveel 150% van de bijstandsnorm is leest u op het aanvraagformulier, hieronder te downloaden. 

Aanvraagformulier downloaden

Aanvraagformulier regeling chronische ziekte of beperking

Heeft u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 14035.