College van burgemeester en wethouders

Home » Bestuur » College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. De burgemeester is voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is de adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie.

College van Wijdemeren
v.l.n.r.: gemeentesecretaris Jan Visser, wethouder Sandra van Rijkom, wethouder Theo Reijn, burgemeester Martijn Smit en wethouder Betske van Henten. Niet op de foto: wethouder Jan-Jaap de Kloet

Samenstelling


Voorzitter

Gemeentesecretaris

Wethouders

Zie ook

Spreken met de collegeleden

Voor een gesprek met één van de collegeleden kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat.

  • Burgemeester: (035) 65 59 518
  • Wethouders De Kloet en Van Rijkom: (035) 65 59 519
  • Wethouders Reijn en Van Henten: (035) 65 59 517

Afspraken worden doorgaans gemaakt op de dinsdagmiddagen tussen 15.00 en 16.30 uur. Bij voorkeur nadat er al ambtelijk contact is geweest. Bij het maken van de afspraak geeft u door:

  • over welk onderwerp u wilt praten?
  • met welke ambtenaar u contact heeft gehad en wanneer?
  • of er schriftelijk is gecommuniceerd? Zo, ja welk registratienummer staat er op onze  brieven?
  • uw contactgegevens

De gesprekken zijn met de verantwoordelijk portefeuillehouder. De behandelend ambtenaar is bij het gesprek aanwezig. Bij de samenstelling van het College kunt u de portefeuilleverdeling zien.