Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. De burgemeester is voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is de adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie.

College van burgemeester en wethouders

Zie ook

Gesprek met wethouders

Voor een gesprek met één van de collegeleden kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat.

  • Burgemeester en Wethouder Zandbergen - Hanewald: (035) 65 59 518
  • Wethouders Hoelscher en Kruijt : (035) 65 59 519
  • Gemeentesecretaris en Wethouder Zagt : (035) 65 59 517

Geef bij een afspraak door:

  • over welk onderwerp u wilt praten;
  • met welke ambtenaar u contact heeft gehad en wanneer;
  • of er schriftelijk is gecommuniceerd? Zo, ja welk registratienummer staat er op onze brieven;
  • uw contactgegevens.

De gesprekken zijn met de verantwoordelijk portefeuillehouder. De behandelend ambtenaar is bij het gesprek aanwezig.