Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. De burgemeester is voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is de adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie.

College van burgemeester en wethouders

Zie ook

Gesprek met wethouders

Voor een gesprek met één van de collegeleden kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat.

  • Burgemeester: (035) 65 59 518
  • Gemeentesecretaris en wethouders: (035) 65 59 519

Geef bij een afspraak door:

  • over welk onderwerp u wilt praten;
  • met welke ambtenaar u contact heeft gehad en wanneer;
  • wat het registratienummer is, als u dit heeft. Dit staat op onze brieven;
  • uw contactgegevens.

De gesprekken zijn met de verantwoordelijk portefeuillehouder. De behandelend ambtenaar is bij het gesprek aanwezig.