Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. De burgemeester is voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is de adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie.