Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. Hieronder een overzicht van de besluitenlijsten van het college.

Collegebesluiten vanaf 2019

Wanneer u op de link 'collegebesluiten'  klikt, dan wordt u doorverwezen naar de vergaderkalender. Iedere dinsdag vergadert het college. De besluitenlijst wordt bij de volgende collegevergadering vastgesteld en gepubliceerd.

2018

2017