Gemeente Wijdemeren - Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. Hieronder een overzicht van de besluitenlijsten van het college.

2019

2018

2017

2016