Gemeente Wijdemeren - Vergoeding van maximaal 500€ voor controle op coronatoegangsbewijzen

Om ondernemers financieel een beetje te helpen betaalt de Rijksoverheid mee aan de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. Verenigingen, bedrijven en organisaties die recht hebben op een bijdrage in de kosten, kunnen dit aanvragen bij de gemeente.

(Mee)betalen aan de extra kosten

Vanaf 25 september 2021 zijn verenigingen, bedrijven en organisaties op het gebied van horeca, cultuur, sport en evenementen verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te vragen. Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien. Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een ID-bewijs daarbij ook verplicht. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om de extra kosten die de controle met zich meebrengt te verlichten. De volledige voorwaarden voor een aanvraag van de tegemoetkoming staan in de beleidsregels Subsidie controle coronatoegangsbewijzen.

Wat moet u weten

 • U kunt van 24 november 2021 tot en met 10 december 2021 een vergoeding aanvragen.
 • Alleen kosten in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 geven recht op een vergoeding van maximaal €500.
 • De gemeente Wijdemeren heeft een bedrag van €62.993 beschikbaar. Het kan zijn dat er na het behandelen van alle aanvragen nog geld overblijft. Dat bedrag wordt dan verdeeld tussen de organisaties en bedrijven die meer dan € 500,- aan kosten hebben opgegeven. Geef dus de totale kosten op, ook als die hoger zijn dan €500. 
 • Aanvragen die als eerste binnen komen worden ook als eerste afgehandeld.

Welke kosten worden vergoed

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die wel en niet vergoed worden.

Kosten die wel vergoed worden

De volgende kosten kunnen (gedeeltelijke) vergoed worden. Deze kosten moeten te maken hebben met de ondersteuning bij het verplicht controleren van coronatoegangsbewijzen, op grond van de 'Tijdelijke regeling maatregelen covid 19'.

 1. De te betalen loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
 2. Het te betalen vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 4. Kosten voor hulpmiddelen die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument mogelijk maken.
 5. De te betalen BTW, de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen gebruik worden gemaakt van het BTW-compensatiefonds (zie kopje hieronder ‘Kosten die niet vergoed worden’ onder punt 3).

Kosten die niet vergoed worden  

 1. Kosten voor verplichtingen die zijn genomen vóór 22 september 2021
 2. Kosten voor activiteiten waarvoor al een bijzondere uitkering of een andere vergoeding door het Rijk is gegeven.
 3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op vergoeding op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds

Hoe dient u een aanvraag in

Onderaan deze pagina vind u de link naar het digitale aanvraagformulier. Zorg dat u het volgende digitaal beschikbaar heeft:

 1. Factuur of facturen van de gemaakte kosten of pro forma factuur van nog te maken kosten over de periode van 22 september tot en met 31 december 2021. Hieruit moet duidelijk blijken dat de kosten zijn gemaakt ten behoeve van de controle op het coronatoegangsbewijs.
 2. KvK nummer.
 3. Het Iban-nummer van de vereniging, het bedrijf of de organisatie

Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Veel succes met het indienen van uw aanvraag. Komt u er niet uit of heeft u een vraag, dan kunt u die sturen naar coronavragen@wijdemeren.nl

Naar het aanvraagformulier Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen