Gemeente Wijdemeren - Herinrichting Dekkerplantsoen en groenstrook

De gemeente gaat aan het Dekkerplantsoen en de groenstrook aan de Oude Molenmeent opnieuw inrichten. De parkeervakken in de Oude Molenmeent worden meegenomen in de plannen, net als het opnieuw tegelen van het trottoir aan de overzijde.

In 2015, voor de start van de nieuwbouw op het KNORR-terrein, is er een afstudeerplan gemaakt van het Dekkersplantsoen. Dit is in samenwerking met de bewoners opgesteld. Dit afstudeerplan vormt het uitgangspunt van de verdere herinrichting. Met de uitvoering van de plannen is gewacht op de realisatie van de nieuwbouw op het KNORR-terrein. Die realisatie is nu bijna voltooid.

De gemeente heeft besloten om de herinrichting van de groenstrook aan de Oude  Molenmeent ook mee te nemen in de planvorming en uitvoering van het Dekkerplantsoen. De langsparkeervakken in de Oude  Molenmeent horen ook bij de plannen evenals het hertegelen van het trottoir aan de overzijde. Het doel is om tot een groeninrichting te komen die voldoet aan de wensen van de buurt.

Stand van zaken

Inmiddels is het ontwerp gereed. U ziet hier de uitwerking. In de bewonersbrief leest u de uitleg van het ontwerp.

Planning

Aanplant van de Oude Molenmeent vindt dit najaar plaats. De uitvoering van het Dekkerplantsoen wordt gedaan in het voorjaar of najaar van 2020.

Zie ook

Meer weten 

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot het beplantingsplan kunt u terecht bij de heer N. Dunnink van de gemeente Wijdemeren. Hiervoor kunt u onderstaand contactformulier gebruiken.

Email: n.dunnink@wijdemeren.nl 
Telefoonnummer: 14 035

22-11-2019

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.