Winkelcentrum de Meenthof in Kortenhoef is een belangrijke voorziening binnen gemeente Wijdemeren. DID Vastgoedontwikkeling en gemeente Wijdemeren investeren samen in het winkelcentrum en haar omgeving om het te behouden voor de toekomst. Die impuls is mogelijk door nieuwbouw en een mooie buitenruimte.

Impuls de Meenthof

Nieuwbouw

DID Vastgoedontwikkeling BV werkt sinds 2011 aan plannen voor vernieuwing van een deel van het winkelcentrum. Er zijn al verschillende informatie- en inspraakmomenten geweest voor de buurt. Ook zijn er overeenkomsten gesloten met het college van burgemeester en wethouders. Op basis van de stukken, ideeën en inspraak uit die tijd, zijn de plannen verder uitgewerkt.

Het idee is verdeeld over drie deelplannen:

  • Deelplan 1: nieuwbouw op de hoek Hoflaan/Kerklaan
  • Deelplan 2: nieuwbouw op de hoek Curtevenneweg/Dodaarslaan
  • Deelplan 3: opknappen winkelpuien

In deelplan 1 wordt de Albert Heijn vergroot naar 2.150 m2. Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt dan binnen. Dit vermindert de hinder voor de omwonenden aanzienlijk. Daarnaast wordt één winkel verplaatst en één nieuwe winkel mogelijk gemaakt (beiden van 200 m2). Hierboven komen 23 appartementen, waarvan 3 sociale huurappartementen. De verwachting van DID Vastgoedontwikkeling is dat de sloop- en nieuwbouw eind 2023 / begin 2024 start.

Voor deelplan 2 is het idee om de garageboxen te verwijderen en 29 huurwoningen te bouwen. Hiervan worden 10 woningen sociaal verhuurd. Het gaat om gelijkvloerse woningen. De woningen zijn geschikt voor zowel senioren als starters.

Voor deelplannen 2 en 3 is nog geen planning bekend.

Ook Jumbo Supermarkten heeft uitbreidingswensen. Jumbo wil dan ook het laden en lossen inpandig gaan regelen. Daarbij is het toevoegen van extra woningen ook een optie. Het is nog niet duidelijk of dit mogelijk is.

Wensen voor de openbare ruimte

De vernieuwing van het winkelcentrum vraagt ook om aanpassing van de openbare ruimte. Er zijn extra parkeerplaatsen nodig. Bewoners, ondernemers en gebruikers willen graag een winkelcentrum met een dorps karakter dat rust uitstraalt. Denk hierbij ook aan bankjes, een openbaar toilet en een gelijkvloerse buitenruimte. Er is behoefte aan betere voorzieningen om afval te verzamelen. Verder zijn zonnepanelen nodig voor een duurzamer gebruik van energie.

Het inrichten van de openbare ruimte kan niet tegelijk met de nieuwbouw. Het zwaardere bouwverkeer zou de vernieuwde buitenruimte kapot kunnen rijden. Daarnaast houdt de gemeente rekening met vernieuwing van het riool. Het combineren van deze werkzaamheden beperkt allereerst de hinder voor de omgeving. Ook bespaart het kosten. Deze besparing kan de gemeente investeren in de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Twee plannen 

Gemeente Wijdemeren maakt een inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan. In het inrichtingsplan staat beschreven waar bestrating, beplanting, verlichting, straatmeubilair en verkeerskundige maatregelen zijn vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe de openbare ruimte er uiteindelijk uit komt te zien. Denk hierbij aan eisen voor soorten materialen, kleuren, maar ook aan maximale bouwhoogtes. Het beeldkwaliteitsplan is er om te bewaken dat De Meenthof een duidelijke uitstraling blijft behouden.

De nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet passen bij de wensen en behoeften van de ondernemers, omwonenden en gebruikers van het winkelcentrum. Bovendien moet het voldoen aan wet- en regelgeving en de wensen en eisen van de hulpdiensten en het waterschap.

Omgevingsdialoog

Op 13 juli organiseerde gemeente Wijdemeren een eerste gesprek met de belanghebbenden van De Meenthof.

Op 11 oktober organiseerde gemeente Wijdemeren een tweede gesprek met bewoners, ondernemers en gebruikers van winkelcentrum De Meenthof.

In het eerste kwartaal van 2023 volgt nog een derde bijeenkomst.

Planning

Met deze planning geven wij u inzicht in periodes en activiteiten. Dit zijn slechts verwachtingen. U kunt hier nog geen rechten aan ontlenen.

 

PERIODE

ACTIVITEIT /  WERKZAAMHEDEN

2023, 1e kwartaal

3e bijeenkomst omgevingsdialoog presentatie voorlopige ontwerpen

2023, 2e kwartaal

Start bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning

2023, 3e kwartaal

Gemeenteraad besluit over bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en vergunning

2023, 3e/4e kwartaal

Beroepstermijn voor bestemmingsplan en vergunning

2023 / 2024

Start uitvoering bouwplan

2024 / 2025

Herinrichting openbare ruimte

Informatie en inspraak

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. In het eerste kwartaal van 2023 volgt nog een bijeenkomst. Tijdens de omgevingsdialoog gaat de gemeente in gesprek met alle belanghebbenden, zoals bewoners, ondernemers, gebruikers, projectontwikkelaars, eigenaren, waterschap en hulpdiensten. Zo veel mogelijk wensen, zorgen en oplossingen worden verwerkt in het inrichtingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

In 2023 start de formele bestemmingsplanprocedure en de aanvraag van vergunningen. Ook hier is nog inspraak mogelijk. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of de plannen goed genoeg zijn om door te laten gaan en vergunningen af te geven.

Meedoen

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor winkelcentrum De Meenthof? Meldt u dan hier aan. U geeft dan ook toestemming dat we uw e-mailadres mogen gebruiken om u uit te nodigen voor volgende bijeenkomsten en ander nieuws over vernieuwing van De Meenthof. We delen uw gegevens nooit met anderen.

Vragen over de buitenruimte en de procedures kunt u bij de gemeente kwijt. Wij zijn bereikbaar via bijgaand contactformulier of telefoonnummer 14 035.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.