Winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef wordt opgeknapt. DID Vastgoedontwikkeling en de Gemeente Wijdemeren werken sinds 2011 samen aan plannen voor (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw van het winkelcentrum.

Impuls de Meenthof

Nieuwbouw

Op twee locaties komt nieuwbouw:

  • de hoek Hoflaan/Kerklaan (deelplan 1)
  • de hoek Curtevenneweg/Dodaarslaan (deelplan 2).

In deelplan 1 wordt de supermarkt vergroot en worden winkels verplaatst. Boven de supermarkt  komen 23 nieuwe appartementen, waarvan drie sociale huurappartementen. Deze woningen zijn geschikt voor senioren en starters. Vrachtwagens worden binnen in een pand geladen en gelost, waardoor omwonenden minder hinder ondervinden.

Voor deelplan 2 is het idee om de garageboxen te verwijderen en huurwoningen te bouwen. Deelplan 2 moet nog verder worden uitgewerkt. Ook zal de ontwikkelaar in overleg gaan met andere winkeliers over het opknappen van de gevels.

Openbare ruimte en parkeren

Ook de openbare ruimte rondom De Meenthof wordt opgeknapt. Er is een tijdelijk schetsontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rondom De Meenthof. Hierin is ruimte voor 31 extra parkeerplaatsen. In dit ontwerp wordt de laad- en losterrein voor supermarkten verbeterd. De Albert Heijn zal binnen gaan laden en lossen. Ook wordt voorgesteld om van de Hoflaan een eenrichtingsweg te maken. Er mogen geen grote vrachtauto's door de Hoflaan.

De komende jaren zal het gemengde riool in Kortenhoef worden vervangen door een gescheiden rioolsysteem. We combineren de werkzaamheden aan het riool en het aanleggen van extra parkeerplekken. Hierdoor verminderen we de overlast en werken we efficiënter. Voor het vervangen van het riool en de bestrating wordt een schetsontwerp gemaakt. Wij vragen u mee te denken.

Bijeenkomsten

De gemeente Wijdemeren heeft bijeenkomsten georganiseerd met bewoners, ondernemers en gebruikers van winkelcentrum De Meenthof. 

Presentaties en verslagen van deze bijeenkomsten kunnen worden gedownload.

Tussen 2015 en 2021 heeft de ontwikkelaar ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Het verslag van de digitale informatiebijeenkomst van 1 september 2021 is gepubliceerd op de website www.demeenthof.nl. 

Wijziging bestemmingsplan en Planning

De bestemming staat nu geen uitbreiding toe. Daarom is het bestemmingsplan aangepast. Op 21 maart 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Meenthof goedgekeurd. Ook heeft het college de omgevingsvergunning inmiddels verleend.

Het is de bedoeling om met de bouw te starten in 2025. In 2026 denken we dat de eerste bewoners kunnen verhuizen naar hun nieuwe woningen.

Interesse in een woning

Heeft u interesse in een van de woningen, dan kan u contact opnemen met de ontwikkelaar. Op de website van de Meenthof vindt u onder de groene knop ‘interesse’ een aanmeldformulier.

Meer informatie

Presentaties en verslagen van bijeenkomsten:

Vorige besluiten van de gemeenteraad Wijdemeren:

Meedoen

Wilt u uitnodigingen krijgen voor volgende bijeenkomsten? Of wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over de Meenthof? Meldt u dan aan. U geeft dan ook toestemming dat we uw e-mailadres voor dit doel mogen gebruiken. We delen uw gegevens nooit met anderen.

Vragen over de openbare ruimte en de procedures kunt u bij de gemeente kwijt. Wij zijn bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 035.