Gemeente Wijdemeren - De Paddenpoel

De St. Antoniusschool heeft begin 2018 de wens uitgesproken om het openbaar groen tussen de St. Antoniusschool en De Fuik in Kortenhoef te ontwikkelen tot een leuk en uitdagend speel- en sportveld. Dit willen zij graag doen in samenwerking met de omwonenden en De Fuik. In samenwerking met De Appelboom hebben inmiddels meerdere bewonersavonden plaatsgevonden.

Na de eerste bewonersavond op 28 mei 2018 is een werkgroep van tien betrokkenen gevormd. De werkgroep bestaat uit een mooie vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. De deelnemende bewoners wonen respectievelijk aan de Zuidsingel, het appartementencomplex boven de school, De Piramide, Oostindië en het Hazenest. Daarnaast is er een afvaardiging van Buro Sport en uiteraard de St. Antoniusschool. Inmiddels is “De Paddenpoel” een mooi integraal plan geworden met meerdere deelgebieden:

  • Fase 1: groenstrook
  • Fase 2: bordes - zie plattegrond 
  • Fase 3: parkeerterrein - zie plattegrond

Stand van zaken

  • Op 16 april heeft het college een positief besluit genomen over de realisatie van De Paddenpoel fase 1. Uitgangspunt is om dit najaar te starten met de uitvoering.
  • Op 14 mei 2019 is er een avond voor bewoners en belanghebbenden over fase 2.
  • Voor fase 3 zijn op dit moment geen ontwikkelingen. 

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Tekeningen en presentaties

Communicatie

Zie ook