Gemeente Wijdemeren - Dorpenbeleid

Misschien was u er bij, of heeft u erover gelezen. In oktober en november heeft de gemeente vijf dorpenavonden georganiseerd als onderdeel van het nieuwe dorpenbeleid. Tijdens de avonden gingen we in gesprek over de toekomst.

Hoe ziet uw dorp eruit in 2030-2040?

We schetsten een beeld van wat er de komende jaren op ons als gemeente én op u als inwoner afkomt en hoe we daar samen aan willen werken. De thema’s waren: duurzaamheid, fysieke leefomgeving, sociaal leefklimaat en het DOP (DorpsOntwikkelingsPlan). 

De avonden vormden een kick-off voor het dorpenbeleid, de omgevingsvisie en de duurzaamheidsagenda. 

Verslagen dorpenavonden

De verslagen hieronder zijn een weergave van de gesprekken aan de vier thematafels en vormen de basis voor het DOP:

Hoe gaan we nu verder?

Als u de verslagen opent, dan zult u zien dat de kolom ‘afdeling’ nog niet overal gevuld is. Dit volgt nog. De dorpencoördinatoren bewaken dit proces en komen er per dorp op terug.  

Alle suggesties en ideeën van de dorpenavonden worden in de komende periode bekeken. Sommige zaken worden opgenomen in nieuw beleid. Andere (heel concrete) zaken kunnen meteen worden opgepakt door de vakafdeling of nemen we op in het DOP. Hier werken we in 2020, samen met de inwoners van de dorpen, verder aan.

Wilt u meedenken?

Heeft u ideeën over de inhoud van het DOP? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.