Gemeente Wijdemeren - Dorpenbeleid

In oktober en november heeft de gemeente vijf dorpenavonden georganiseerd als onderdeel van het nieuwe dorpenbeleid. Tijdens de avonden gingen we in gesprek over de toekomst. Inmiddels zijn er dorpscoördinatoren die hiermee aan de slag gaan.

Hoe ziet uw dorp eruit in 2030-2040?

We schetsten een beeld van wat er de komende jaren op ons als gemeente én op u als inwoner afkomt en hoe we daar samen aan willen werken. De thema’s waren: duurzaamheid, fysieke leefomgeving, sociaal leefklimaat en het DOP (DorpsOntwikkelingsPlan). 

De avonden vormden een kick-off voor het dorpenbeleid, de omgevingsvisie en de duurzaamheidsagenda. 

Verslagen dorpenavonden

De verslagen hieronder zijn een weergave van de gesprekken aan de vier thematafels en vormen de basis voor het DOP:

Hoe gaan we nu verder?

Als u de verslagen opent, dan zult u zien dat de kolom ‘afdeling’ nog niet overal gevuld is. Dit volgt nog. Alle suggesties en ideeën van de dorpenavonden worden in de komende periode bekeken. Sommige zaken worden opgenomen in nieuw beleid. Andere (heel concrete) zaken kunnen meteen worden opgepakt of nemen we op in het DOP. De dorpscoördinatoren bewaken dit proces en komen er zo snel mogelijk op terug.

Hoe bereik ik de dorpscoördinatoren?

  • Bas Immerzeel is het aanspreekpunt voor inwoners uit Nederhorst den Berg, Nieuw-Loosdrecht en Breukeleveen. Hij is te bereiken via b.immerzeel@wijdemeren.nl
  • Saskia Hille is het aanspreekpunt voor Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en Oud-Loosdrecht. Zij is te bereiken via s.hille@wijdemeren.nl.

Beiden zijn ook bereikbaar via telefoonnummer 14 035.

Wilt u meedenken?

Heeft u ideeën over de inhoud van het DOP? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.