Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Dit geldt voor alle drones. Zelfs met een kleine speelgoed-drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

  • Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering)
  • Controleer je drone voor elke vlucht
  • Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken
  • Houd je drone altijd goed in zicht
  • Vlieg alleen bij daglicht
  • Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen (zet je drone zo nodig even aan de grond)
  • Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water
  • Blijf uit de buurt van alle luchthavens (klein en groot) en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Schiphol en militaire laagvliegzones)
  • Filmen en fotograferen mag, maar respecteer ieders privacy

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heb je een certificaat nodig. Kijk daarvoor op rijksoverheid.nl/drones.

Voor ander gebruik gelden voorwaarden.