Gemeente Wijdemeren - Duurzaamheid

Een veranderend klimaat, de grotere vraag naar energie en de eindigheid van fossiele brandstoffen zorgen dat energiebeleid hoog op de agenda staan. Ook bij de gemeente.

In de beleidsnota Duurzaamheid vindt u meer over het werk van de gemeente. Het afgelopen jaar zijn ook het gemeentehuis en de gemeentewerf voorzien van zonnepanelen. In totaal gaat het om 494 panelen met een totale verwachte jaarproductie van 125.000 kWh. Zien hoeveel we besparen? 

Meer informatie

Met name in bestaande woningen kan veel energie bespaard worden. Wat kunt u zelf doen?