Duurzaamheid is meer dan een ambitie. Het is een reis die we de komende jaren met elkaar afleggen. Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid moeten en zullen hier samen prioriteit aan geven. We gaan ‘samen op pad’ naar een duurzamere leefomgeving.

Onze inzet op het gebied van duurzaamheid leest u in de duurzaamheidsagenda 2018-2021. Op het gebied van duurzaamheid werkt de gemeente concreet aan vier thema’s:

  1. Energietransitie
  2. Groen, water en klimaatadaptatie
  3. Grondstoffen en circulariteit
  4. Mobiliteit

 Meer informatie