In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Dit betreft de diagnose en behandeling van jeugdigen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie:

  • wet voor jeugdigen van 7 t/m 12 jaar op de basisschool
  • niet voor jeugdigen op het voortgezet onderwijs

De gemeente Wijdemeren organiseert dit in gezamenlijkheid met Poortwachter Gooi- en Vecht.

Wat moet u doen:

  • Scholen verzorgen het lees- en spellingsonderwijs. Als een leerling daarmee problemen ondervindt, verhoogt de school het niveau van ondersteuning. Er zijn bepaalde criteria voor ondersteuning Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Deze worden uitgebreid toegelicht op de website vanĀ Poortwachter Gooi- en Vecht.
  • Soms is er professionele ondersteuning nodig. Neemt u dan contact op met de gemeente.