De eikenprocessierups is een jaarlijks terugkerend probleem.

Wie met de brandharen in contact komt kan na enige uren last krijgen van jeuk, branderigheid, roodheid, pijn en zwelling. Ook huisdieren kunnen hier last van krijgen. De rupsennesten bevinden zich onderaan de stammen van eiken of hangen onderin de zware zijtakken. 

Bestrijding

Als gemeente behandelen we de eikenbomen preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel. Door de behandeling zal een groot deel van de rupsen sterven. Zodra er nesten zichtbaar zijn, laten we deze wegzuigen door gespecialiseerde bestrijders.  U kunt helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups door met planten of mezenkastjes de natuurlijk vijanden van de processierups
naar uw tuin lokken. Hang het mezenkastje niet in de eik zelf, maar in de buurt. Bekijk ook het filmpje: Waarom komen we maar niet van de eikenprocessierups af?

Melden

Het bestrijden van de rups is het makkelijkst in een zo vroeg mogelijk stadium. Meld daarom ieder nest bij de gemeente, ook als het op particulier terrein is. Dit kan via fixi.nl of in de fixi-app. Hierdoor wordt het ook voor andere inwoners zichtbaar waar de
nesten zitten. U kunt een nest ook doorgevenvia telefoonnummer 14 035. Het is belangrijk nauwkeurig de locatie van de boom door te geven. 

Bestrijden verplicht in risicogebied

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gebied aangewezen, waarbinnen eigenaren van eiken verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
Dit risicogebied omvat:

  • de bebouwde kom
  • sportcomplexen
  • (verblijfs)recreatieterreinen
  • jachthavens
  • verbindende wegen
  • voet- en fietspaden tussen de kernen

Overzicht van het gebied waarbinnen eigenaren van eiken verplicht zijn de eikenprocessierups te bestrijden (PDF).

Gereduceerd tarief

Particulieren met eiken met processierupsen kunnen zich tot en met augustus bij de gemeente aanmelden voor bestrijding. De gemeente kijkt of het inderdaad om de eikenprocessierups gaat. Is dat het geval, dan kunt u via de gemeente tegen sterk gereduceerd tarief de rupsen laten bestrijden. De kosten hiervan zijn € 125,- excl. BTW per eikenboom. Meer informatie bij de gemeente, telefoon 14 035.

Jeuk, roodheid en pijn?

Kijk op de website van de GGD wat u hiertegen kunt doen. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts of de GGD, telefoon (035) 69 26 222.