Gehuwd of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw

Jullie worden automatisch de wettelijke ouders van jullie kind. De vader hoeft niet te erkennen. Let op: Is de vader niet biologisch de vader? Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt hij wél wettelijk de vader van jullie kind.

Bent u niet met elkaar getrouwd en zijn jullie ook geen geregistreerd partners? Dan kan de vader jullie kind erkennen. Hierdoor wordt hij de wettelijke vader.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen

Heeft u hiervoor gebruik gemaakt van een onbekende donor? Jullie worden beiden automatisch wettelijke ouders van jullie kind. U laat ons de donorverklaring zien bij de geboorteaangifte. Er zitten voorwaarden aan de donorverklaring. Meer informatie leest u op de website van Stichting Donorgegevens.

Heeft u geen donorverklaring of bent u niet met elkaar getrouwd of geregistreerd partners? Dan kan de duomoeder het kind erkennen. Hierdoor wordt de duomoeder wettelijk de moeder van jullie kind. Is uw gezinssituatie anders? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de regels.

Door de erkenning krijgt de vader of duomoeder ook automatisch het gezag over jullie kind. U kunt bij erkenning ook aangeven dat alleen de moeder uit wie het kind wordt geboren het gezag krijgt.

Let op: wij werken op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender op deze pagina.

  • De erkenner is 16 jaar of ouder
  • De erkenner is geen familie van de moeder uit wie het kind wordt geboren
  • Er zijn niet al twee ouders

Eerste kind samen

U kiest bij de erkenning de achternaam voor uw kind. Deze achternaam geldt voor alle kinderen binnen uw relatie.

Achternaam van de moeder uit wie het kind wordt geboren

De erkenner mag alleen komen naar het gemeentehuis. De erkenner neemt het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder uit wie het kind wordt geboren
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind wordt geboren

De moeder uit wie het kind wordt geboren mag ook meekomen naar de afspraak. Zij neem dan haar geldige identiteitsbewijs mee.

Achternaam van de erkenner of  een combinatie van de achternamen

De moeder uit wie het kind wordt geboren en de erkenner komen samen naar het gemeentehuis. Zij nemen beiden een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Erkenning van een kind is gratis.

U heeft een afschrift van de erkenningsakte nodig, als uw kind nog niet is geboren. Deze gebruikt u bij de aangifte van geboorte. Dit afschrift is niet gratis.