Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. Is dit niet het geval, dan kan de vader in de meeste gevallen het ongeboren kind erkennen. Door de erkenning krijgt een kind, dat buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren is, een wettelijke vader. De man hoeft niet de biologische vader te zijn. Erkenning door de vader betekent dat hij automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag krijgt. Wanneer de moeder het gezag alleen dient te krijgen, moet dit bij de erkenning van de ongeboren vrucht worden vermeld in de akte.

Let op: wij werken op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender op deze pagina.

  • De man is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al twee ouders.

Voor erkenning zonder naamskeuze geldt:

  • U komt beiden naar het gemeentehuis
  • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee

of

de erkenner komt alleen, met:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder 
  • met een kopie van het legitimatiebewijs van de moeder

Wilt u wel gelijk de achternaam van uw kind kiezen? Dan geldt:

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders.
  • Beide ouders zijn aanwezig bij de erkenning.

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. De moeder moet toestemming geven. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. De volgende kinderen van deze ouders krijgen dan automatisch dezelfde achternaam.

Erkenning van een kind is kosteloos. Aan een uittreksel van erkenning zijn wel kosten verbonden.