U wilt een evenement organiseren in Wijdemeren. Er zijn verschillende soorten evenementen:

  • Evenementen waar u geen vergunning voor nodig heeft;
  • Evenementen waar u geen vergunning voor nodig heeft, maar die u wel meldt bij de gemeente;
  • Evenementen waarvoor u wel een vergunning nodig heeft.

In sommige gevallen kan afzonderlijk toestemming of ontheffing nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het houden van een loterij, alcohol schenken buiten een drank- en horecagelegenheid of het laten opstijgen van (hete)luchtballonnen en/of helikopters.

Vanaf 25 september 2021 hebben ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het coronatoegangsbewijs. De regels over het coronatoegangsbewijs voor ondernemers vind u op de website van de Rijksoverheid.

De vragenlijst ‘een vergunning nodig?’ helpt u om te bepalen of u uw evenement zonder vergunning kunt organiseren, of u uw evenement moet melden, of dat u een vergunning moet aanvragen. Zie de vervolgstappen onder 'voorwaarden'.

Meldings- en vergunningsvrije evenementen

U heeft de vragenlijst doorlopen en hoeft uw evenement niet te melden bij de gemeente. Wel dient u aan een de voorschriften te voldoen ten tijde het evenement. Leest u deze goed door!

Meldingsplichtige evenementen

U heeft de vragenlijst doorlopen en moet uw evenement melden bij de gemeente. Dit kunt u doen door het meldingsformulier evenementen in te vullen. Dit formulier dient u uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement bij ons in.

Als binnen vijf werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden. Wel dient u aan de voorschriften te voldoen ten tijde het evenement. Leest u deze goed door!

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken en Veiligheid via telefoonnummer 14 035. 

Vergunningplichtige evenementen

U heeft de vragenlijst doorlopen en hebt een evenementenvergunning nodig om uw evenement te mogen organiseren. Een aanvraag voor een evenementenvergunning doet u via het aanvraagformulier Evenementenvergunning. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen indien u het formulier volledig heeft ingevuld en heeft ondertekend. Het aanvraagformulier dient minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement ingediend worden. U wordt geadviseerd om uw aanvraag tijdig (12 weken) bij ons in te dienen. Bij uw aanvraag dient u minimaal de volgende documenten in:

  • Situatietekening van de indeling van het evenemententerrein, met maatvoering conform indieningsvereisten BGBOP (zie meldingsformulier BBGBOP) en het programma;
  • Indien de voorwaarden uit hoofdstuk 2, artikel 2.1 Gebruiksmelding van het BBGBOP van toepassing zijn: een meldingsformulier BGBOP;
  • De checklist duurzaamheid;
  • Bij een aanvraag voor een groot en/of risicovol evenement dient u een draaiboek inclusief veiligheidsplan met verkeers- en vervoersplan, dan wel calamiteitenplan in waarin alle aspecten van het evenement zijn beschreven.

U kunt uw aanvraagformulier of meldingsformulier inclusief alle bijlagen mailen naar info@wijdemeren.nl

Een format van een draaiboek kunt u opvragen via info@wijdemeren.nl

Meerjarige evenementenvergunning

Wanneer u een meerjarenvergunning heeft gekregen moet u elk jaar minimaal 8 weken van te voren de verklaring meerjarenvergunning evenementen invullen, ondertekenen en met het bijbehorende ingevulde overzicht en de eventuele wijzigingsdocumenten, insturen naar de gemeente.

De burgemeester bepaalt dan binnen een week of de meerjarenvergunning van kracht blijft of dat een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Een nieuwe vergunning dient uiterlijk 6 weken tevoren te worden ingediend.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het team Juridische Zaken en Veiligheid. Telefoonnummer 14 035.

Binnen acht weken na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u de beslissing op uw vergunningaanvraag thuisgestuurd. De behandeltermijn kan met acht weken worden verlengd.