Gemeente Wijdemeren - Evenement organiseren


U wilt een evenement organiseren in Wijdemeren. Er zijn:

  • evenementen waar een vergunning voor nodig is;
  • evenementen waar geen vergunning voor nodig is, maar die u wel moet melden bij de gemeente;
  • evenementen waar geen vergunning of melding voor nodig is.

Voor sommige activiteiten kan een aparte vergunning of ontheffing nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een loterij of het tijdelijk schenken van alcohol.

Evenementen waar u geen vergunning / melding voor nodig heeft

Uit de vragenlijst blijkt dat u geen vergunning hoeft aan te vragen en u hoeft uw evenement niet te melden. Wel gelden er randvoorwaarden.

Ook gelden er brandveiligheidseisen.

Binnen acht weken na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u de beslissing op uw vergunningaanvraag thuisgestuurd. De behandeltermijn kan met acht weken worden verlengd.

Met de vragenlijst ‘een vergunning nodig?’ kunt u bepalen of u voor uw evenement een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen, of dat u niets hoeft te doen.

Een evenementenvergunning aanvragen

Moet u voor uw evenement een vergunning aanvragen. Dan gebruikt u het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Deze aanvraag stuurt u uiterlijk acht weken voor het evenement naar de gemeente, maar bij voorkeur eerder.

Uw evenement melden bij de gemeente

Blijkt uit de vragenlijst dat u uw evenement moet melden? Dan vult u het Meldingsformulier evenement in. Dit formulier stuurt u uiterlijk tien werkdagen voor het evenement naar de gemeente, maar bij voorkeur eerder. Heeft u binnen vijf werkdagen na de ontvangstdatum van het meldingsformulier geen tegenbericht ontvangen? Dan kan het evenement doorgaan.

Meerjarige evenementenvergunning

Wanneer u een meerjarenvergunning heeft gekregen moet u elk jaar minimaal 8 weken van te voren de verklaring meerjarenvergunning evenementen invullen, ondertekenen en met het bijbehorende ingevulde overzicht en de eventuele wijzigingsdocumenten, insturen naar de gemeente.

De burgemeester bepaalt dan binnen een week of de meerjarenvergunning van kracht blijft of dat een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Een nieuwe vergunning dient uiterlijk 6 weken tevoren te worden ingediend.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het team Vergunningen. Telefoonnummer 14 035.