De gemeente heeft uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. De gemeente is verplicht om deze gegevens aan overheidsinstanties te geven, zoals  pensioenfondsen en de belastingdienst. U kunt ons wel vragen om deze gegevens geheim te houden voor anderen.

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens;
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar.

Jongeren vanaf 16 jaar vragen geheimhouding zelf aan.

Geheimhouding van gegevens kan niet altijd

Soms kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook  niet als u dit heeft aangevraagd.

De gemeente is verplicht om uw gegevens te geven aan:

  • Overheidsinstellingen zoals belastingdienst, pensioenfondsen, de Rijksoverheid
  • Instellingen met een publiekrechtelijke taak zoals deurwaarders en advocaten. Bijvoorbeeld wanneer een advocaat  uw gegevens vraagt voor de rechtbank

Voordat de gemeente uw gegevens geeft, vragen wij altijd eerst om uw mening.

U vraagt geheimhouding digitaal aan. Dit kan via de knop 'online regelen' met DigiD of door het invullen van het aanvraagformulier. U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier sturen naar burgerzaken@wijdemeren.nl 

Per post kan ook. Stuur het aanvraagformulier dan naar:

Gemeente Wijdemeren
Aan: Burgerzaken
Rading 1
1231 KB  Loosdrecht

Het stopzetten van de geheimhouding geeft u schriftelijk door. U stuurt in beide gevallen een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee.

Als u naar een andere gemeente verhuist, hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Binnen 4 weken krijgt u bericht over het genomen besluit.

Voor meer informatie kunt u terecht bij burgerzaken via telefoonnummer: 14 035.

Online regelen