Gevonden voorwerpen meldt u bij de gemeente. U kunt het voorwerp afgeven bij de gemeente, of thuis bewaren.

  • Waarde < € 450: de gemeente bewaart het voorwerp drie maanden. Daarna wordt deze verkocht, vernietigd of hergebruikt.
  • Waarde > € 450: de gemeente bewaart het voorwerp één jaar. Daarna kan de vinder eigenaar worden. Deze haalt het voorwerp dan zelf binnen één maand op.
  • Als u een identiteitsbewijs vindt, dan geeft u deze af bij de gemeente. Deze documenten mag u niet zelf bewaren. Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Dan doet u zelf aangifte bij burgerzaken van de gemeente.

U kunt op drie manieren een verloren of gevonden voorwerp melden:

  • Verlorenofgevonden.nl: speciale website voor verloren en gevonden voorwerpen.
  • Gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij de balie van het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht. Hier kunt u ook terecht wanneer u iets verloren bent. 
  • Telefonisch. U kunt bellen naar de gemeente, via 14 035.