Groene daken zien er niet alleen leuk uit, maar bieden veel voordelen. Ze houden water vast, zuiveren de lucht, zijn een dakisolatie, zorgen voor verkoeling en verminderen geluidsoverlast. Ook vormen groene daken voor vogels en insecten een verbinding tussen de dorpskernen en buitengebieden. Wilt u ook een groen dak, vraag dan subsidie aan.

Voordelen

Een groen dak is goed om de gevolgen van klimaatveranderingen het hoofd te bieden.

Voor je huis en directe omgeving zijn dit de voordelen:

 • houdt de ruimtes onder en naast het groene dak koeler;
 • vangt fijnstof op en zuivert de lucht;
 • isoleert de ruimte onder het dak in de winter;
 • beschermt de dakconstructie;
 • ziet er mooi uit.

En voor de gemeente draagt het bij door:

 • regenwater vast te houden en vertraagd af te voeren naar het riool;
 • wateroverlast en hittestress te verminderen;
 • biodiversiteit te stimuleren.

Voorwaarden

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw of garage willen vergroenen kunnen hiervoor een subsidie krijgen van maximaal 25 euro per m2 groen dak (inclusief BTW). De subsidieregeling is bedoeld om de bebouwde omgeving  te vergroenen en zo bij te dragen aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

De belangrijkste kaders van de subsidieregeling zijn als volgt:

 • De oppervlakte groen dak dat in aanmerking komt voor de subsidieregeling is minimaal 6 m2; De gemeente vergoedt na aanleg maximaal 25 euro per m2 (incl. BTW). De subsidie bedraagt maximaal 1000 euro (incl. BTW) per adres.
 • Zowel particuliere als bedrijven kunnen een aanvraag indienen. Bent u niet de eigenaar van de woning of het bedrijfspand, dan moet u toestemming vragen.
 • Na het verkrijgen van de subsidie bent u verplicht het groene dak minimaal 5 jaar te onderhouden zodat de waterbergende capaciteit behouden blijft. Dit kunt u zelf doen of een onderhoudsabonnement afsluiten bij een leverancier.

Bekijk ook de subsidieverordening groene daken

Aanvragen, vaststellen en betaling

De subsidie vraag je in twee stappen aan.

 1. Doe een digitale aanvraag. Hierin staan de gegevens die wij van u nodig hebben voor het beoordelen van de subsidie. Via een e-mail ontvangt u binnen twee weken een beschikking. Dit is een voorlopige toekenning van de subsidie. 
 2. Is uw groene dak gereed, dan kunt u de subsidieaanvraag laten vaststellen en een uitbetaling aanvragen. Daarvoor hebben wij een betaalbewijs nodig, een foto van uw groene dak en bankrekeningnummer. Na het vaststellen van het subsidiebedrag volgt de betaling van de subsidie.

Collectieve inkoop

De Energiecoöperatie is bezig met het voorbereiden van een collectieve inkoopactie waarbij bewoners collectief en tegen gunstige voorwaarden (materiaal voor) hun groene dak kunnen afnemen en indien gewenst een onderhoudscontract af kunnen sluiten. Meer informatie is te vinden op de website van de energiecooperatie Wijdemeren.

Meer informatie

Een groen dak en zonnepanelen gaan prima samen

Een dak kan meerdere doelen dienen. Als de dakconstructie het toelaat en ook goed op de zon ligt, dan kunt u zowel zonnepanelen als sedum plaatsen. Sterker nog, het rendement van uw panelen kan omhoog gaan omdat de panelen minder warm worden in de zomer door de verkoeling die het groene dak geeft.

Geschiktheid dak

Het onderliggende dak moet de groene laag en alles wat erbij hoort kunnen dragen. Daarom moet het dak stevig zijn. De waterdichte dakbedekking moet vrij nieuw zijn. Door een wortelwerende laag wordt deze extra beschermd. De belasting van het groene dak varieert van 20 kilogram (droog) tot 50 kilogram (nat) per vierkante meter voor de lichtste variant (Sedumdak) en veel meer voor een intensief groen dak. Bovendien moet je rekening houden met extra belasting bij onderhoud (denk aan personen en materialen). Een plat dak dat nu met grind is bedekt, zal meestal geschikt zijn voor een groen dak. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belasting, draagkracht en dakhelling te (laten) controleren. Laat u adviseren door de leverancier of een constructeur.

Vergunning nodig?

Voor het vergroenen van een dak is geen vergunning nodig, tenzij het dak onderdeel is van een monument; dan is er een monumentenvergunning nodig. Een bouwvergunning of omgevingsvergunning kan nodig zijn wanneer de constructie moet worden aangepast. In de laatste gevallen kunt u vergunningcheck doen bij het omgevingsloket. U bent zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of een vergunning wel of niet noodzakelijk is.