Gemeente Wijdemeren - Oud-Loosdrechtsedijk

De Oud-Loosdrechtsedijk, tussen de rotondes, wordt samen met de Molenmeent en de ’s-Gravelandsevaartweg opnieuw ingericht om de weg verkeersveiliger te maken.

Oud-Loosdrechtsedijk

Om efficiënt met tijd en geld om te gaan is tegelijk gekeken of onderhoud of aanpassingen aan het riool nodig zijn. Bij de laatste rioolinspectie in het voorjaar van 2017, was er naast wortelingroei weinig schade. Wel wil de gemeente de komende jaren overal het hemelwater afkoppelen van het vuilwater. Voor het hemelwater wordt een apart riool onder de weg aangelegd.

Stand van zaken

Op 14 februari 2018 is besloten het werk op te schorten tot een nader te bepalen tijdstip.

Het werk werd vlak na de start op 22 januari stilgelegd. Voor de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool moet dicht bij een oude hoofdwaterleiding gegraven worden. Een te groot risico, omdat de waterleiding door het graafwerk kan breken. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt om met de werkzaamheden door te gaan, maar een aangepaste uitvoering kost veel geld en tijd. De werkzaamheden zijn daarom opgeschort.

Zie ook

 

Meer weten?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente, de heer M. Maat via telefoonnummer 14 035. U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.