In het Handboek Inrichting van de Openbare Ruimte (HIOR) zijn de algemene inrichtingseisen voor de openbare ruimte van de gemeente Wijdemeren opgenomen.

De eisen hebben betrekking op zowel het proces als op bijvoorbeeld het ontwerp, materiaalkeuze, beheersaspecten en het eindresultaat.

Standaard programma van eisen

Deze eisen waren deels op papier vastgelegd, maar zaten voor een groot deel ook in de hoofden van de medewerkers van de gemeente. Om inzicht te krijgen in alle eisen die gesteld worden aan de inrichting van de openbare ruimte, is een standaard programma van eisen voor de gemeente Wijdemeren vervaardigd. Dit standaard programma van eisen heeft de naam “HIOR” meegekregen.
Het HIOR is een “levend” document. Met andere woorden, het is nooit echt “klaar”. Wijzigingen in beleid, wet- en regelgeving, maar ook bijvoorbeeld praktijkervaring met materialen of (verhardings)constructies kunnen aanleiding zijn om aanpassingen in het HIOR door te voeren.

Verscheidenheid

Een te grote verscheidenheid aan ontwerpen, constructiemethoden en materiaalgebruik is vanuit het oogpunt van beheerbaarheid en beheerkosten ongewenst. Aan de andere kant moet een te grote beperking in de vrijheid van ontwerpen, constructiemethoden en materiaalgebruik worden voorkomen. Het visitekaartje van de gemeente is niet gebaat met “eenheidsworst” in de openbare ruimte. Afwijken van de eisen in het HIOR is toegestaan, mits de afwijkingen zijn besproken en goedgekeurd.

De documenten