In Wijdemeren zamelt de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) het afval in.

Groente-, tuin- en fruitafval, glas, papier, karton, plastic en oude kleding worden huis-aan-huis of op wijkniveau ingezameld. Afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval (KCA), zamelt de GAD apart in. U brengt uw KCA naar één van de vier scheidingsstations. Ook overige afvalstoffen kunt u gescheiden aanbieden op de scheidingsstations van de GAD