Een incidentele festiviteit meldt u bij de gemeente. Het gaat dan om een festiviteit, waarbij meer licht en/of geluid is dan is toegestaan volgens de activiteitenbesluit.

  • Een kennisgeving incidentele festiviteit geldt alleen voor het inpandig afspelen van muziek. Muziek buiten is niet toegestaan.
  • Ramen en deuren blijven gesloten;
  • U kunt maximaal negen keer per jaar een incidentele festiviteit melden;
  • De regels van de APV en het Activiteitenbesluit blijven van toepassing;
  • De muziek stopt uiterlijk dertig minuten voor sluitingstijd;
  • De baan-/veldverlichting is uiterlijk om 01.00 uur uit.

Een incidentele festiviteit meldt u minimaal vijf dagen voor de festiviteit bij het college van burgemeester en wethouders. U gebruik hiervoor het formulier kennisgeving incidentele festiviteiten.

Om klachten te voorkomen, adviseren wij u om de omwonenden van uw vereniging of bedrijf over de festiviteiten te informeren.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente, via telefoonnummer 14 035.

Online regelen