Intermediairs zijn betrokken bij de zorg en ontwikkeling van kinderen. Via onderstaande intermediairs in Wijdemeren kunt u een bijdrage aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij betalen het lesgeld voor een sport, muziek- of dansles voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Vragen? Neem contact op met Wesley van Gurp van Team Sportservice via www.teamsportservice.nl/gooi of 06 29 37 12 77.

 
Diversiteit in Hulp
E&M financieel beheer
Eclips Beschermingsbewind & Inkomensbeheer
Gemeente Wijdemeren (sociaal wijkteam)
GGD Gooi & Vechtstreek
Heleen Elfrink
Kommak
Leger des Heils Noord-Holland, Orthopedagogisch Centrum Trompendaal
Levvel
MBO College Hilversum
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
OBS Curtevenne
OBS Meester Kremerschool
Sherpa
 
St. Vluchtelingenwerk
Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren
Stichting Timon
STIL-Utrecht
Vangnet Jeugd GGD Gooi&Vechtstreek
Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm
Versa Welzijn
VluchtelingenWerk Nederland (Locatie Hilversum)