• bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of als u getuige bent van een misdrijf;
  • bel Veilig thuis via (0800) 2000 voor het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • ook voor advies en informatie bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.