De gemeente Wijdemeren vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn over de wijze waarop zij door de gemeente worden behandeld.

De klachtencoördinator is er voor klachten over de behandeling door, of gedragingen van, bestuurders of ambtenaren.

Heeft u een klacht over hoe de gemeente Wijdemeren door een van haar medewerkers zich tegenover u heeft gedragen, dan moet u zich eerst wenden tot de klachtencoördinator. De gemeente gebruikt een klacht om het werk in de toekomst misschien beter te kunnen doen. Het kan fouten aan het licht brengen en uiteindelijk leiden tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Een vlotte en zorgvuldige klachtenbehandeling kan bovendien bijdragen aan het herstel van geschonden vertrouwen in de overheid.

Vlot en zorgvuldig

De klachtencoördinator probeert de klacht vlot en zorgvuldig op te (laten) lossen. Hiervoor heeft de coördinator eerst de juiste informatie nodig. Over wie bent u ontevreden? Welke feiten zich hebben voorgedaan? Wie heeft u al over de situatie gesproken, of was er schriftelijk contact? En heeft u zelf een idee hoe de situatie opgelost kan worden? De coördinator brengt u in contact met de verantwoordelijk leidinggevende of bestuurder. Deze zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Zo’n gesprek lost vaak al een heleboel op.

Bent u aan het juiste adres?

In situaties waarin u het niet eens bent met een besluit van de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders heeft u de mogelijkheid (gehad) om bezwaar in te dienen. Wanneer u het niet eens bent met een genomen besluit, bijvoorbeeld verleende vergunningen, verkeersbesluiten of een besluit over uw uitkering, dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar bij bezwaarschiftencommissie

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen. 

Bezwaar WOZ-waarde

Ook voor klachten over de openbare ruimte - zoals kapotte bestrating, straatlantarens of onveilige situaties - is de klachtenregeling niet bedoeld. Daarvoor kan iedereen terecht bij het Servicemeldpunt, telefoon 14 035 of op het online formuliermelding of klacht openbare ruimte. 

Online formulier melding openbare ruimte

Hoe klacht melden?

U kunt de klachtencoördinator bellen met een klacht over de behandeling door, of gedragingen van, bestuurders of ambtenaren. Telefoonnummer 14 035. Een brief schrijven kan ook: Gemeente Wijdemeren, t.a.v. de Klachtencoördinator, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Nationale Ombudsman

Bij sommige klachten lukt het niet om de klacht(en) in een gesprek op te lossen. Bent u van mening dat uw klacht niet of onvoldoende is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 33 55 555.