Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bijvoorbeeld wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau of lager. Denk aan de onroerendezaakbelastingen, roerende-ruimtebelastingen, afvalstoffenheffing of hondenbelasting. 

Kwijtschelding aanvragen

U vraagt de kwijtschelding binnen zes weken na ontvangst van de belastingaanslag aan bij de gemeente. Dit geldt ook automatisch voor de aanslag Waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze ontvangt u van Waternet. Dit kunt u regelen via de Digitale Belastingbalie (zie blauwe balk rechtsboven). 

Bezwaar en beroep

De gemeente maakt een beslissing over de kwijtschelding. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan tegen de beslissing. Dit doet u binnen tien dagen. Dit kunt u regelen via de Digitale Belastingbalie. 

Contact

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de belastingmedewerkers.  Zie hiervoor de contactinformatie.

Let op: de aanslagen worden verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. 

Dit heeft u nodig voor het aanvragen van de kwijtschelding:

  • Aanvraagformulier
  • Recent loonstrookje/uitkeringspecificatie
  • Bankafschriften van de laatste twee maanden
  • Bewijs waarop staat hoe hoog uw huur op dit moment is, bijvoorbeeld uw huurcontract of een brief van uw verhuurder met de laatste huurverhoging erin
  • Beschikking van de huur- en zorgtoeslag
  • Kopie kentekenbewijs
  • Informatie over andere kosten en inkomsten: bijvoorbeeld alimentatie, gegevens van meerderjarige medebewoners/kinderen, kostgeld, kopie zorgverzekeringspecificatie, te ontvangen heffingskortingen, andere betalingsverplichtingen.