Als u moet bewijzen dat uw handtekening echt van u is, laat uw handtekening dan legaliseren (voor echt verklaren) bij de gemeente. U zet uw handtekening waar de ambtenaar bij is.

Wat moet u doen

U maakt een afspraak. U komt persoonlijk bij ons langs met het document waarop u uw handtekening gaat zetten. Bijvoorbeeld een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.

Als de documenten door meerdere personen moeten worden getekend, moeten alle personen aanwezig zijn.

De gemeenteambtenaar zet in de verklaring dat de handtekening van u is en ondertekent de verklaring.

Let op: wij werken op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender.

  • een geldig identiteitsbewijs van iedereen die het formulier moet ondertekenen;
  • het document dat u wilt ondertekenen (deze tekent u pas waar de gemeenteambtenaar bij is).

€ 16 per handtekening.