Gemeente Wijdemeren - Opknappen Lindeplein Loosdrecht

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid het Lindeplein te ontwikkelen. Dit is niet haalbaar gebleken. Terwijl dit onderzoek gedaan werd, is er weinig aan het Lindeplein gedaan. Een aantal omwonenden en ondernemers heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente te kijken hoe het plein met een beperkt budget opgeknapt kan worden. Oplossingen zijn gezocht in relatief kleine ingrepen met een zo groot mogelijk effect.

De wensen die de initiatiefnemers hebben benoemd zijn onderzocht. Bijna alle wensen zijn ruimtelijk, praktisch en financieel ook uitvoerbaar. De gemeente wil gelijktijdig ook de bomen op het plein aanpakken. Op het Lindeplein staan drie groepen bomen die jaarlijks veel geld kosten in het onderhoud of die aan het einde van hun levensduur zijn. We willen deze bomen vervangen en de werkzaamheden vervlechten met de aanpak van het plein. Dan kan het opgeknapte plein weer jaren vooruit.

Verwijderen hekwerk

Aan de oostzijde van de vijver was vroeger een vlonder. Deze is vanwege de slechte technische staat verwijderd. Om het water af te schermen is een houten hekje langs deze kant van de vijver geplaatst. Het hekje is velen een doorn in het oog. Het idee is om het hout van het hekje te gebruiken voor het maken van een plantenbak. In de plantenbak komt een prairietuin De prairietuin wordt een Appelboomproject. Dit betekent dat het onderhoud door inwoners wordt gedaan.  

Dakplatanen vervangen

Langs de parkeervakken aan de Eikenlaan staan 23 dakplatanen. Deze zijn arbeidsintensief in onderhoud omdat ze jaarlijks gesnoeid moeten worden. Als dit niet gebeurt moeten mensen bukken om erlangs te kunnen en bezwijken de takken onder het gewicht van het bladerdak. Dit maakt deze bomen erg duur. Het voorstel is de 23 dakplatanen te verwijderen en hier vijf of zes gewone bomen terug te plaatsen,

Alternatieve boomsoorten: Driekleurige beuk, Anna Paulownaboom, Zilverlinde of Honingboom

Verwijderen riet

Langs de randen van de vijver groeit steeds meer riet. Dit ziet er rommelig uit. De wens is om het riet te verwijderen. Om de waterkwaliteit te garanderen moet er dan andere beplanting aangebracht worden. Hierbij wordt gedacht aan bloemrijke oevers met o.a. Gele lis en Kattenstaart. De oevers worden samen met bewoners voorzien van de beplanting.

Graskant herstellen

Het idee is om aan de noordzijde de graskant te egaliseren, opnieuw in te zaaien en een bankje te plaatsen. De drie roodbladige Zure kersen zijn aan het einde van hun levensduur en moeten binnen vijf jaar vervangen worden. Het idee is om deze bomen te verwijderen en het voetpad te versmallen door het grasveld verder door te trekken. Het versmallen van het voetpad draagt ook bij aan het tegengaan van fietsers en scooters.

Alternatieve boomsoorten: Bijenboom, Elsbes of Italiaanse iep

Doorgang fietsers & scooters

Zoals hierboven beschreven kan het voetpad voor het Wijkgebouw en het Drieluik versmald worden om het fietsers en scooters tegen te gaan. In aanvulling daar op is de wens een slalom te maken bij de ingang van het voetpad. De doorgang in de slalom blijft groot genoeg voor rolstoelen, scootmobiel en rollator.

Verwijderen stalen constructie

Op de hoek van het Lindeplein met de Acacialaan staat een stalen constructie, begroeid met een Bruidssluier. De initiatiefnemers zijn van mening dat de constructie niet gebruikt wordt en afbreuk doet aan de uitstraling van het plein. Het voorstel is om de constructie te verwijderen. Als het technisch mogelijk is gaan we ook hier een nieuwe boom plaatsen, net als bij de bushalte verderop langs de Acacialaan.

Mogelijke boomsoorten: Hongaarse iep, Kleinbladige linde of Koreaanse Lijsterbes

Boombeschermers verwijderen

Voor de winkels en huizen aan de zuidkant van het plein staan zes  jaarlijks te knotten Speath-elzen in een stalen boombeschermer met op de grond een rooster. De wens van de initiatiefnemers is om de boombeschermers en de roosters weg te halen en in de boomspiegel andere beplanting aan te brengen. De conditie van de bomen op deze plek wordt slechter en de bomen vergen veel onderhoud. Het voorstel is dan ook om deze bomen te verwijderen en hier vijf of zes nieuwe zuilvormige bomen terug te plaatsen.

Alternatieve zuilvormige boomsoorten: Noorse esdoorn, Rode esdoorn, Moeraseik, Kobushi magnolia.

Bewonersavond

Op dinsdag 14 en woensdag 15 september van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.30 tot 21.30 uur zijn er bewonersavonden in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Wilt u meepraten over de ideeën die er zijn om het plein om te knappen of over de keuzes voor de nieuwe bomen op het plein? Meld u dan aan voor één van de vier tijdslots via b.immerzeel@wijdemeren.nl. Kunt u niet op 14 of 15 september, maar wilt u wel reageren op de ideeën voor het plein? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Enquête bomen

Wilt u uw mening geven over de voorgestelde nieuwe bomen op het plein? Vul dan de enquête in. 

Documenten

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.