De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Wanneer er iets kapot of vuil is, dan kunt u dit bij ons melden.

Wanneer melden

U kunt een melding doen wanneer:

  • de tegels of een stoep verzakt is
  • de straat open ligt
  • er struiken of takken over de weg of het voetpad hangen
  • u geluidsoverlast heeft
  • een lantaarnpaal kapot is. U heeft hiervoor het nummer van de lantaarnpaal nodig. Dit nummer staat op de paal, op ooghoogte.
  • een abri defect of vernield is. Vermeld dan de locatie, het abri-nummer, de haltenaam en wat er mis is.

Ervaart u overlast op de plassen? Ziet u bijvoorbeeld gevaarlijke of verdachte situaties of vermeende overtredingen? Dan kunt u dat melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. 

Hoe melden

Meldingen en tips over de openbare ruimte kunt aan ons doorgeven:

  • via de via Fixi-website (niet voor lantarenpalen)
  • via de Fixi-app (downloaden via de Fixi-website)
  • voor lantarenpalen, via LMS
  • telefonisch via 14035

De afdeling Beheer Openbare Ruimte neemt uw melding in behandeling. Zij kijken op de plek wat er moet gebeuren. Situaties die gevaarlijk zijn, worden direct opgelost. Andere zaken worden ingepland voor herstel of vervanging.

Afval

Voor klachten of meldingen over het inzamelen van afval neemt u contact op met de GAD.