Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij het sociaal wijkteam van de gemeente. Het wijkteam werkt dan aan een oplossing samen met zorgaanbieders, politie, naasten en het Zorg- en Veiligheidshuis. Dreigt er acuut gevaar? Bel dan altijd 112.

Meldingen kunt u telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 035, vraag daarbij naar het sociaal wijkteam. U kunt ook het contactformulier onderaan deze pagina invullen. 

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na uw melding onderzoekt het sociaal wijkteam of, en welke hulp er nodig is. Zij doen onderzoek en maken de afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. Het wijkteam probeert altijd eerst vrijwillige hulp in te zetten. Als het echt niet anders kan, dan wordt verplichte zorg aangevraagd. De rechter beslist of deze zorg wordt ingezet. 

Wat betekent verplichte zorg?

In deze situatie nemen andere besluiten over de persoon in kwestie. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. De betrokkene heeft wel het recht om zijn wensen te laten horen. Ook heeft hij of zij recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon, iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP

Krijg ik als melder informatie over het onderzoek?

Bent u een naast familielid? Dan hoort u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek. Bent u geen naaste familie? Dan kunnen wij u helaas niet over de uitkomst informeren.  

Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in. In WvGGZ is geregeld dat inwoners het kunnen melden als zij zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen iets kan aandoen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. 

Contactformulier

Omschrijf bij 'opmerkingen' duidelijk wat er is gebeurd en over welk gedrag u zich zorgen maakt. Wat is er volgens u nodig? Vergeet ook niet de naam, het adres en mogelijk een telefoonnummer van de persoon toe te voegen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.