De Middenweg in Nederhorst den Berg is in slechte staat en aan groot onderhoud toe. Daarnaast zijn er vanuit het Mobiliteitsplan een aantal verkeerskundige aanpassingen voorgesteld voor de Middenweg, zoals het instellen van een vrachtwagenverbod en 30-km zone op een deel van de Middenweg.

Op 14 en 15 mei hebben we bewoners en ondernemers van de Middenweg geïnformeerd over het ontwerp voor de Middenweg. Hierbij kwamen verschillende wensen en zorgen naar voren. In de komende periode inventariseren we alle ideeën, aandachtspunten, wensen en zorgen in de Wijdemeren BouwApp. Al deze reacties worden verwerkt in een reactienota, waarbij per reactie wordt aangegeven water met het ingebrachte punt is/wordt gedaan. 

Mobiliteitsplan en vrachtwagenverbod

In 2022 is het Mobiliteitsplan vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste punten voor het ontwerp van de weg en de verkeerskundige aanpassingen opgenomen. We hebben gemerkt dat er onduidelijkheid is over nut en noodzaak van het voorgestelde vrachtwagenverbod. In de komende tijd doen we verschillende onderzoeken om dit voorstel verder uit te werken en te onderbouwen. We komen in september bij u terug om de resultaten van deze onderzoeken toe te lichten. 

Onderhoudswerkzaamheden

Om de Middenweg veilig te houden tot het groot onderhoud plaatsvindt, naar verwachting start de uitvoering in 2026, worden begin juli kleine werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. Aannemer Versluys & Zoon BV informeert u verder over deze werkzaamheden.

Op de hoogte blijven?

Via de Wijdemeren BouwApp houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het project. Download de Wijdemeren BouwApp gratis via de AppStore of PlayStore.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectregisseur dhr R. van Rhijn via het onderstaande contactformulier of telefoonnummer 14 035.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.