Gemeente Wijdemeren - Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045

Het mobiliteitsplan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op de thema’s verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook staat in het mobiliteitsplan op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Het huidige Mobiliteitsplan komt uit 2011. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Hiervoor nemen we de volgende stappen:

 

Planning

Medio 2021 dient het Mobiliteitsplan 2045 te worden vastgesteld in de gemeenteraad.

Online enquête knelpunten en wensen

Begin dit jaar hebben wij inwoners gevraagd om knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in Wijdemeren aan ons door te geven. Hier is massaal gebruik van gemaakt. We hebben ruim 1.100 wensen, knelpunten en ‘vind ik goed’ opmerkingen ontvangen. Wij hebben deze reacties geanalyseerd en gebundeld per thema in een dashboard. De meeste reacties gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid.Bekijk de analyse van de reacties.

Vervolgproces

De knelpunteninventarisatie is een van de onderdelen van het mobiliteitsplan. Om tot een goed plan te komen brengen we ook de huidige verkeerssituatie in beeld, kijken we naar het geldende beleid, trends en ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

Al deze informatie vormt de basis voor de volgende fase, waarin we kijken naar de gewenste netwerken voor o.a. auto, fiets, voetganger, vrachtverkeer en openbaar vervoer.

Via deze projectpagina wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het mobiliteitsplan 2045.