Gemeente Wijdemeren - Enquête moerasvogels: wat heeft uw voorkeur?

Het zijn vreemde tijden met het Coronavirus. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u op dit moment andere prioriteiten heeft, maar als u de tijd kunt vinden om uiterlijk zondag 12 april mee te doen aan deze online enquête, stellen we dat enorm op prijs. De enquête gaat over de vraag hoe we het leefgebied voor moerasvogels in het plassengebied kunnen verbeteren. Welke mogelijkheden hebben uw voorkeur? U vindt de enquête en toelichting op deze webpagina.


Waar gaat het over?

Projectleider Renier Koenraadt: "De Oostelijke Vechtplassen zijn in 2013 door de bijzondere natuurwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarom hebben we de taak moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger, roerdomp, woudaapje en porseleinhoen in stand te houden. Bijvoorbeeld door de groei van riet langs de oevers van de plassen en vaarten te stimuleren. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente en de provincie hebben met vertegenwoordigers in het gebied, verschillende mogelijkheden en locaties geïnventariseerd. We vragen nu aan u, inwoners van Wijdemeren, om uw mening te geven. Wat heeft uw voorkeur? En waar? Ik ben erg benieuwd naar uw reactie en motivatie. In de krant staat trouwens dat de enquête loopt tot 6 april. Door de bijzondere omstandigheden waarin we leven, zullen we deze langer open laten staan."


Meedoen in twee stappen

Stap 1: Lees deze toelichting en noteer van pagina 6 t/m 11 maximaal drie maatregelen die uw voorkeur hebben en maximaal vijf locaties om die uit te voeren.

Stap 2: Geef uw voorkeuren aan in deze enquête


Wat gebeurt er met uw inbreng?

De partijen wegen uw voorkeuren mee bij de uitwerking. Daarbij is het nodig prioriteiten te stellen. Door een beperkt budget is het niet mogelijk alle mogelijkheden uit te voeren. Bij het stellen van prioriteiten kijken drie overheden ook naar:

  • de effectiviteit en winst voor moerasvogels;
  • andere effecten zoals de kosten.


Vervolgstappen

De Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen neemt in de zomer van 2020 een besluit welke ideeën verder worden uitgewerkt. Daarna volgen de overige stappen (zie afbeelding).

 
De rietzanger is één van de moerasvogels die we in stand willen houden.