Gemeente Wijdemeren - Monument


U heeft vaak een omgevingsvergunning nodig als uw woning een gemeentelijk of rijksmonument is en wilt u hier (herstel)werkzaamheden aan verrichten of slopen. 

U krijgt het besluit thuisgestuurd. Zodra u een omgevingsvergunning ontvangt, lees de brief en vergunning dan goed door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Op het moment dat u start met de bouw, dan meldt u dit aan de gemeente. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd.

De omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket online (OLO) . Hier staat ook welke gegevens u bij de aanvraag moet indienen.

De procedure is afhankelijk van uw plannen. Er zijn twee mogelijkheden:

  • omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure (8 weken);
  • omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure (26 weken).

Subsidie/financieringsmogelijkheden

  • Een restauratiefonds-hypotheek. Voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. 
  • Een restauratie- of onderhouds-subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor bijvoorbeeld molens of kloosters.
  • Bij gemeentelijke monumenten worden er - tot een restauratiesom van € 150.000 – geen leges in rekening gebracht.