Uw woning is een gemeentelijk of rijksmonument. Voor (herstel)werkzaamheden of wanneer u wilt slopen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

De Trompenburgh

Omgevingsvergunning

Verken uw idee

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw idee verkennen. U kunt uw ideeën bespreken bij en advies krijgen van onze deskundigen via een principeaanvraag.

Aanvragen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket online (OLO). Hier staat ook welke gegevens nodig zijn bij uw aanvraag.

Hoe uw aanvraag zal gaan hangt af van uw plannen. Er zijn twee mogelijkheden:

 • omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure (8 weken)
 • omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure (26 weken)

Subsidie

 • Een restauratiefonds-hypotheek. Voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. 
 • Een restauratie- of onderhoudssubsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor bijvoorbeeld molens of kloosters.
 • Bij gemeentelijke monumenten hoeft u - tot een restauratie bedrag van € 150.000 – geen kosten te betalen.

Besluit

U krijgt het besluit thuisgestuurd. Lees de omgevingsvergunning goed door. Hierin staan uw rechten en plichten.

Op het moment dat u start met de bouw, dan meldt u dit aan de gemeente. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk controleren of volgens de gegeven vergunning wordt gebouwd.

Monumenten

De gemeente Wijdemeren telt 147 gemeentelijke monumenten, 20 provinciale monumenten en 224 rijksmonumenten.

De gemeente Wijdemeren is lid van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Dit is een netwerk van 56 gemeenten met minimaal 200 rijksmonumenten.

Organisaties in Wijdemeren

In Wijdemeren zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met informatie over:

 • monumenten
 • archeologie
 • het verzamelen van oude voorwerpen
 • prentbriefkaarten
 • foto's
 • dia's
 • krantenknipsels
 • archieven

Deze organisaties zijn: 

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over monumenten in Wijdemeren, dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer 14 035.