Uw woning is een gemeentelijk of rijksmonument. Voor (herstel)werkzaamheden of wanneer u wilt slopen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

De Trompenburgh

Omgevingsvergunning

Verken uw idee

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw idee verkennen. Wij bieden u de kans om uw ideeën te bespreken en advies in te winnen bij onze deskundigen via een principeaanvraag.

Aanvragen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket online (OLO). Hier staat ook welke gegevens u bij de aanvraag moet indienen.

De procedure hangt af van uw plannen. Er zijn twee mogelijkheden:

  • omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure (8 weken)
  • omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure (26 weken)

Subsidie

  • Een restauratiefonds-hypotheek. Voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. 
  • Een restauratie- of onderhoudssubsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor bijvoorbeeld molens of kloosters.
  • Bij gemeentelijke monumenten hoeft u - tot een restauratie bedrag van € 150.000 – geen leges te betalen.

Besluit

U krijgt het besluit thuisgestuurd. Lees de omgevingsvergunning goed door. Hierin staan uw rechten en plichten.

Op het moment dat u start met de bouw, dan meldt u dit aan de gemeente. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk controleren of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd.

Monumenten

De gemeente Wijdemeren telt 147 gemeentelijke monumenten, 20 provinciale monumenten en 224 rijksmonumenten.

De gemeente Wijdemeren is lid van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Dit is een netwerk van 56 gemeenten met minimaal 200 rijksmonumenten.

Organisaties in Wijdemeren

In Wijdemeren zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met informatie over de monumenten, archeologie, het verzamelen van oude voorwerpen, prentbriefkaarten, foto's, dia's, krantenknipsels en archieven. 

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over monumenten in Wijdemeren, dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer 14 035.