Bent u getrouwd of een partnerschap aangegaan? Dan kunt u bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. Overheidsinstanties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs).

Let op: wij werken op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender op deze pagina.

 

U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen, als u:

  • getrouwd bent;
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • gescheiden bent;
  • weduwe of weduwnaar bent geworden.

Voor het naamgebruik zijn er vier mogelijkheden:

  • eigen naam;
  • eigen naam gevolgd door de naam van de partner;
  • naam van de partner gevolgd door de eigen naam;
  • de naam van de partner.

U moet bij de aanvraag een geldig identiteitsbewijs laten zien. Doet u de aanvraag per post? Stuur dan een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

U kunt een verzoek voor wijziging van naamgebruik digitaal aanvragen of u kunt dit doen aan de balie in het gemeentehuis. U kunt een aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen of afhalen bij Burgerzaken.

Lever het ingevulde formulier, samen met een (kopie) geldig legitimatiebewijs, in bij burgerzaken. U kunt het ook opsturen:

Gemeente Wijdemeren
T.a.v. Burgerzaken
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Online regelen

De gemeente gaat na of u het recht heeft om de andere naam te gebruiken. Zodra de gemeente uw verzoek heeft verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangt u een schriftelijke bevestiging.