Gemeente Wijdemeren - NederVecht

Aan de zuidzijde van Nederhorst den Berg wordt het project Nedervecht gerealiseerd.

Nedervecht

Hier zijn in de afgelopen periode ongeveer 200 woningen gebouwd. Inmiddels zijn ook de woningen uit de laatste fase verkocht. De bouw van deze huizen start in maart 2019 en is in december 2019 gereed. De werkzaamheden aan het tenniscomplex zijn voor 1 april afgerond.

Planning

In november 2019 beginnen we met het definitief woonrijp maken van Nedervecht. Dat wil zeggen dat de trottoirs en wegen definitief gemaakt worden voor de gehele wijk. Hiermee zijn we naar verwachting in maart 2020 klaar. Hierna volgt nog het gedeelte tot aan de Randweg. Dit wordt medio april 2020 uitgevoerd.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? U kunt contact opnemen met de heer N. Dunnink van het team Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer 14 035. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.