Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil onderzoeken of er een opvanglocatie voor asielzoekers in Wijdemeren kan komen. Het gaat om het Nera-gebouw aan de Radioweg in Nederhorst Den Berg.

  • De opvang zal zijn voor maximaal 350 asielzoekers.
  • Het asielzoekerscentrum zal een looptijd van 10 jaar hebben.
  • De samenstelling van de groep asielzoekers die wordt opgevangen, is op basis van de landelijke instroom.
  • Onder deze instroom vallen alle mensen die in Nederland asiel aanvragen en wachten op de de uitkomst van hun aanvraag.

Planning

Op dit moment bevindt het voornemen van het COA zich in de onderzoeksfase. Dit betekent dat het COA onderzoek doet naar de mogelijkheden van de locatie. Als het onderzoek uitwijst dat de locatie geschikt is, gaat het COA aan de slag om het terrein geschikt te maken. De uitslag van het onderzoek wordt omstreeks juli 2023 verwacht.

Het COA verwacht dat de werkzaamheden wel even gaan duren. De deuren van het azc zullen naar verwachting opengaan in het voorjaar van 2024.

De gemeente zal het komende jaar gebruiken om regelmatig in gesprek te gaan met de omwonenden in de Horstermeerpolder en vanzelfsprekend ook met alle inwoners van de omliggende dorpskernen. Dit willen wij op de volgende manier organiseren:

  • Voor de direct omwonenden in de Horstermeerpolder: als direct omwonende zijn zij welkom op een informatieavond.
  • Voor de inwoners Nederhorst den Berg, Ankeveen, Kortenhoef, 's-Graveland en Loosdrecht: in april volgt een inloopdag.
  • winkeliers
  • scholen
  • ondernemers
  • nog veel meer andere betrokkenen

Er wordt een klankbordgroep opgericht waar inwoners aan kunnen deelnemen. 

Veelgestelde vragen

Vraag- en antwoordlijst

Contact

Houdt u deze pagina in de gaten. Wij zullen alle nieuwe informatie hier plaatsen. Ook gaan we werken met vraag-en antwoordlijsten, want we kunnen ons goed voorstellen dat u nog veel meer vragen zult hebben. Niet alle vragen zullen wij meteen al kunnen beantwoorden, maar in de tijd zal dat komen.

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, stuurt u dan een e-mail naar nera@wijdemeren.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ook kunt u ons bellen via 14 035.

Onze openingstijden

Documenten