Gemeente Wijdemeren - Nieuw-Loosdrechtsedijk

De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld is de enige verbinding tussen Breukeleveen en Nieuw-Loosdrecht. Het betreft een gebiedsontsluitingsweg waar maximaal 50km/u mag worden gereden. Om dit deel van de Nieuw-Loosdrechtsedijk verkeersveiliger te maken en aantrekkelijker voor toeristen is een herinrichting noodzakelijk.

Impressie boomhoek Impressie Boomhoek/Muyeveld

Naast verkeersveiligheid en uitstraling is ook de waterhuishouding al jaren een groot probleem. Bij regen blijft water op de weg staan wat voor veel hinder zorgt. Om efficiƫnt met tijd en geld om te gaan, wordt ook gekeken hoe we dit kunnen verbeteren. Tevens wordt, indien nodig, ook de overige ondergrondse infrastructuur verbeterd of uitgebreid.

Stand van zaken

In april 2017 is de eerste bewonersavond geweest. Tijdens deze avond heeft het onafhankelijk adviesbureau Natuurlijke Zaken een eerste voorstel gedaan voor de inrichting. Vervolgens een werkgroep van ondernemers en bewoners samengesteld. Zij hebben in juni en september 2017 het ontwerp verder uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met de verschillende belangen en de wensen en eisen van de omgeving, de gemeente en de geldende wetten. In december is het uitgewerkte plan gepresenteerd aan alle bewoners.

In april 2018 is een eerste bewonersavond geweest over de inrichting van de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Muyeveld. Tijdens deze avond is door Natuurlijke Zaken het voorgestelde ontwerp gepresenteerd en er zijn kwesties verzameld die spelen op dit deel van de dijk. Natuurlijke Zaken is met deze kwesties aan het werk gegaan en in juni wordt het aangepaste ontwerp gepresenteerd.

Sinds maart 2018 bereid adviesbureau Megaborn een contract voor. Met dit contract geeft de gemeente straks opdracht aan een aannemer voor zowel de technische uitwerking van het ontwerp als de daadwerkelijke realisatie.

Planning

De voorbereiding en uitvoering van het project Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk is in volle gang. Onder voorbehoud van onvoorziene zaken is de planning als volgt:

  • Uitvoeren onderzoeken en voorbereiden contract herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk: maart-juli 2018
  • Uitwerken technisch ontwerp en voorbereiden uitvoering: najaar 2018
  • Uitvoering herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk: nog niet bekend

Zie ook

Meer weten

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente, de heer M. Maat. Telefoonnummer: (035) 65 59 487. U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.