In 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet verzamelt en vervangt 26 wetten. Deze wetten gaan over de inrichting van de omgeving waarin u leeft. Een grote verandering; voor de gemeente, maar ook voor u als inwoner.

De Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 is op 16 september 2021 door de gemeenteraad van Wijdemeren vastgesteld. De Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 vervangt de Structuurvisie Wijdemeren uit 2013.

Het beschrijft hoe wij kijken naar de toekomstige omgeving waarin we wonen, werken en leven. Hierin vatten wij samen:

  • wat we willen gaan doen (ambities);
  • hoe we dat willen gaan doen (beleid).

Daarmee geeft onze omgevingsvisie richting aan de toekomstige ontwikkelingen, ideeën en beleid in Wijdemeren. 

Meer informatie

Omgevingsvisie Wijdemeren 2040