Gemeente Wijdemeren - Omgevingsvisie

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en vervangt 26 wetten die te maken hebben met de inrichting van de leefomgeving. Een grote verandering; voor de gemeente, maar ook voor u als inwoner. Het komende jaar bereiden we ons hierop voor. In voorbereiding op deze wet wordt momenteel gewerkt aan de Omgevingsvisie.

LET OP!

Plannen worden aangepast in verband met het nieuwe Corona virus!

In aansluiting op de nieuwe maatregelen van het Rijk met betrekking tot het Corona-virus, is besloten de planning voor de werksessies te wijzigen.

De voorlopige planning is:

  •  Atelier 1: donderdag 30 april 18:00 – 20:30 uur in de Raadszaal van gemeente Wijdemeren;
  • Atelier 2: woensdag 13 mei 18:00 – 20:30 uur in de Raadszaal van gemeente Wijdemeren.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de omgevingsvisie, neem dan gerust contact met ons op via omgevingsvisie@wijdemeren.nl

Dorpenavonden

Afgelopen oktober en november heeft de gemeente vijf dorpenavonden georganiseerd als onderdeel van het nieuwe dorpenbeleid. Tijdens die avonden gingen we in gesprek over de toekomst van de desbetreffende dorpskern. Nu is het tijd voor een vervolgstap.

De Omgevingsvisie

Samen met u als inwoner, maar ook met bedrijven en instellingen maken we in het komende jaar een omgevingsvisie. Dit is een visie voor de leefomgeving die beschrijft hoe wij willen dat onze gemeente er in 2040 uit zal zien en wat onze ambities zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Ateliers Wijdemeren 2040

De gemeente haalt informatie op ten behoeve van de Omgevingsvisie. Tijdens de dorpenavonden hebben we een basis kunnen leggen voor onze ideeën en dromen voor de verschillende dorpskernen. Op 9 en 30 april organiseert de gemeente twee ateliers, deze avonden gaat we een verdiepingsslag maken op deze resultaten. Tijdens de avonden zullen we concreet gaan nadenken in hoeverre we die ideeën en dromen kunnen vertalen in een visie voor de gehele gemeente.

Het atelier is de titel voor een creatief proces, waarbij deelnemers aan het werk zijn met elkaar. Al denkend, pratend, schetsend gaan we (bv in groepjes) aan de slag. De opzet is open en creatief en er is ruimte voor elkaars mening en wens.

Bent u geïnteresseerd en beschikbaar op 9 én 30 april? Meld u dan snel aan want er is beperkt plek!

Wanneer?

  • 9 april 18:00 – 20:30 uur in de Raadszaal van gemeente Wijdemeren;
  • 30 april 18:00 – 20:30 uur, nadere informatie volgt.

Aanmelden?

Meld u aan via het aanmeldformulier.