In drie teams verzorgen onze medewerkers bij Serviceverlening het reguliere onderhoud aan de openbare ruimte. Een team bestaat uit medewerkers van de gemeente, de Tomin groep en Abrona. Het onderhoud verloopt volgens een jaarlijks onderhoudsprogramma. Klik hiervoor op de afbeelding. Sommige werkzaamheden zijn uitbesteed aan gespecialiseerde aannemers.