In drie teams zorgen onze medewerkers bij Serviceverlening voor het onderhoud aan de openbare ruimte. Een team bestaat uit medewerkers van de gemeente, de Tomin groep en Abrona.

Onderhoud

Het onderhoud verloopt volgens een jaarlijks onderhoudsprogramma

Sommige taken laten we doen door gespecialiseerde aannemers.

Onkruid

Voor het verwijderen van onkruid gebruiken wij geen chemische middelen. Wij gebruiken hiervoor heet water, stoom en de veegmachine. 

Waar 

Wij verwijderen onkruid op:

  • verharde wegen in winkelstraten
  • paden rond bejaarden centra
  • drukke wegen
  • fietspaden
  • bruggen
  • begraafplaatsen binnen de bebouwde kom

Voorwaarden

Wij verwijderen het onkruid op verhardingen waar veel onkruid groeit. Of waar het onkruid voor onveilige situaties voor het verkeer kan zorgen.