Gemeente Wijdemeren - Onderhoud bomen 2019

Ieder jaar controleert de gemeente Wijdemeren een gedeelte van de bomen in de openbare ruimte. Boominspecteurs kijken dan of de bomen nog gezond zijn en veilig staan. Deze zomer is de boomveiligheidscontrole in Nieuw-Loosdrecht, Boomhoek en Breukeleveen.

In Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Loosdrecht zijn ongeveer 1750 bomen gesnoeid of geknot. Daarnaast werden ongeveer 285 bomen verwijderd. Het gaat voornamelijk om bomen die ziek, ernstig aangetast of dood zijn.

Essentaksterfte

De belangrijkste oorzaak van bomenkap is de essentaksterfte, een schimmel afkomst uit Azië, maar ook de extreme weersomstandigheden spelen een rol. De rijen en groepen essen worden verwijderd en vervangen door bomen die minder ziektegevoelig én klimaatbestendig zijn.  

Herplanten bomen

Wethouder Joost Boermans: “Het grootschalige onderhoud zal voor de nodige overlast zorgen. Erg vervelend, maar noodzakelijk om de bomen gezond en onze leefomgeving veilig te houden. Ik begrijp ook dat inwoners het vervelend vinden als er bomen in hun omgeving verdwijnen. Dit jaar zijn vooral boomziekten en extremere weersomstandigheden hier de oorzaak van. In 75% van de gevallen komen er weer bomen voor terug, waar mogelijk in dezelfde buurt.”

Inloopbijeenkomsten

Op locaties waar meerdere bomen gekapt worden, krijgen omwonenden vooraf een brief met informatie. Ook zijn er inloopbijeenkomsten in de kernen voordat de kapwerkzaamheden starten. Worden er meerdere bomen in een straat gekapt? Dan ontvangen omwonenden een uitnodiging om mee te denken over de soort en locatie van de herplant.

Beplantingsplannen voorjaar 2019

Werkzaamheden volgen

De snoei- en onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De kapwerkzaamheden en herplant lopen t/m eind maart 2019.

Volg hier waar en wanneer er bomen gekapt worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met bomen@wijdemeren.nl

18 maart 2019