De gemeente onderhoudt trottoirs, wegen, paden en groenvoorzieningen in Wijdemeren. Het bestrijden van het onkruid op verhardingen hoort daar ook bij. De gemeente vindt het belangrijk het milieu daarbij zo min mogelijk te belasten.

Duurzaam bestrijden

De gemeente gebruikt sinds 2016 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Onkruid wordt met heet water, stoom en veegmachines verwijderd. Zodra het onkruid terugkomt, wordt een nieuwe ronde gehouden. Na gemiddeld vier rondes wordt het gewenste kwaliteitsbeeld bereikt. 

Waar?

Jaarlijks bestrijdt de gemeente onkruid op verhardingen in winkelstraten, op paden rond bejaardencentra, drukke wegen, fietspaden, bruggen en begraafplaatsen binnen de bebouwde kom. Dat gebeurt alleen op verhardingen waar veel onkruiden groeien, of waar het onkruid voor verkeersonveilige situaties kan zorgen.