De gemeente Wijdemeren gaat de bestaande woonwijk Ooievaarsbuurt in Ankeveen opknappen. De weg en stoepen worden vernieuwd, net als het groen in de buurt. Daarnaast gaan we het riool aanpassen en wordt de wijk zo ingericht dat hij bestand is tegen klimaatveranderingen.

Het gaat om de volgende straten:

  • Elisabeth de Walélaan;
  • Van Breelaan;
  • Barthold Ingellaan;
  • Van Blarcumlaan;
  • Stichtse Kade (tussen het Stichts End en de Barthold Ingellaan);
  • Stichtse Kade (tussen de Barthold Ingellaan en de appendix: Stichtse Kade 22-30).

Praat mee fase 1

In de digitale omgeving 'Praat mee' konden de bewoners hun aandachtspunten en mening geven. Hierop zijn 51 reacties binnen gekomen. Voor zover mogelijk zijn deze aandachtspunten verwerkt in het ontwerp. In de eerste digitale nieuwsbrief zijn de reacties behandeld.

Praat mee fase 2

Met de input van de bewoners en de uitgangspunten van de gemeente is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp heeft digitaal ter inzage gelegen. Met bolletjes op de kaart konden de bewoners opmerkingen plaatsen op het ontwerp. Op het ontwerp kwamen 56 reacties binnen. Deze reacties zijn beantwoord in de tweede nieuwsbrief.

Middenpleintje

Zoals u weet gaan we de gehele wijk aanpakken. Ook voor het ‘middenpleintje’ op de Van  Breelaan en de Van Blarcumlaan willen wij de meest effectieve en leuke inrichting. Daarom hebben wij drie schetsen laten maken door een stedenbouwkundig architect: een buurttuin, een buurtpleintje en een buurtpakje.

Uit de reacties op PraatMee1 bleek dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor een buurtparkje. Dit hebben wij dan ook verwerkt in het voorlopig ontwerp. Het is de bedoeling om er een buurtparkje van te maken met veel groen, een wandelpad en zitplekken. Het buurtparkje wordt een plek waar u kunt genieten van de ontmoetingen met uw buren en waar uw kleine kinderen rondjes kunnen fietsen.

Na het sluiten van PraatMee1 kreeg de gemeente een handtekeningenlijst voor het behoud van de rotonde. Daarom is bij PraatMee2 de vraag gesteld "Wat wilt u met het middenpleintje?”. Wij kregen 8 reacties op deze vraag, waarbij de helft de rotonde wilde behouden en de helft een parkje wilde. Wij vonden het aantal reacties te weinig om het ontwerp aan te passen.

Vervolg

Voor de zomervakantie van 2022 willen we de gemeenteraad vragen om geld voor dit project beschikbaar te stellen. Daarna wordt er een aannemer gezocht. Ondertussen informeren wij u hoe wij de wijk zo gaan inrichten dat hij bestand is tegen klimaatveranderingen en hoe u daar zelf aan kunt meewerken.

We verwachten dat we in de herfst starten met de uitvoering.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief. Deze versturen we tijdens de voorbereiding en uitvoering van het werk. U kunt zich abonneren via het onderstaande contactformulier.

Meer informatie

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de mevrouw M. Holleman van de afdeling Projecten via het onderstaande contactformulier of telefoonnummer 14 035.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.