De gemeente Wijdemeren wil de bestaande woonwijk Ooievaarsbuurt in Ankeveen opknappen. De weg en stoepen worden vernieuwd, net als het groen in de buurt. Daarnaast gaan we het riool aanpassen en wordt de wijk zo ingericht dat hij bestand is tegen klimaatveranderingen.

Het gaat om de volgende straten:

  • Elisabeth de Walélaan;
  • Van Breelaan;
  • Barthold Ingellaan;
  • Van Blarcumlaan;
  • Stichtse Kade (tussen het Stichts End en de Barthold Ingellaan);
  • Stichtse Kade (tussen de Barthold Ingellaan en de appendix: Stichtse Kade 22-30).

Praat mee fase 1

In de digitale omgeving 'Praat mee' konden de bewoners hun aandachtspunten en mening geven. Hierop zijn 51 reacties binnen gekomen. Voor zover mogelijk zijn deze aandachtspunten verwerkt in het ontwerp. In de eerste digitale nieuwsbrief zijn de reacties behandeld.

Praat mee fase 2

Met de input van de bewoners en de uitgangspunten van de gemeente is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp heeft digitaal ter inzage gelegen. Met bolletjes op de kaart konden de bewoners opmerkingen plaatsen op het ontwerp. Op het ontwerp kwamen 56 reacties binnen. Deze reacties zijn beantwoord in de tweede nieuwsbrief.

Middenpleintje

Zoals u weet gaan we de gehele wijk aanpakken. Ook voor het ‘middenpleintje’ op de Van  Breelaan en de Van Blarcumlaan willen wij de meest effectieve en leuke inrichting. Daarom hebben wij drie schetsen laten maken door een stedenbouwkundig architect: een buurttuin, een buurtpleintje en een buurtpakje.

Uit de reacties op PraatMee1 bleek dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor een buurtparkje. Dit hebben wij dan ook verwerkt in het voorlopig ontwerp. Het is de bedoeling om er een buurtparkje van te maken met veel groen, een wandelpad en zitplekken. Het buurtparkje wordt een plek waar u kunt genieten van de ontmoetingen met uw buren en waar uw kleine kinderen rondjes kunnen fietsen.

Na het sluiten van PraatMee1 kreeg de gemeente een handtekeningenlijst voor het behoud van de rotonde. Daarom is bij PraatMee2 de vraag gesteld "Wat wilt u met het middenpleintje?”. Wij kregen 8 reacties op deze vraag, waarbij de helft de rotonde wilde behouden en de helft een parkje wilde. Wij vonden het aantal reacties te weinig om het ontwerp aan te passen.

Bewonersavond

Op woensdag 13 april 2022 was de informatieavond over het opknappen van de Ooievaarsbuurt. Tijdens deze avond hebben wij uitleg gegeven bij het ontwerp en vragen beantwoord. Op de avond waren ongeveer 32 bewoners aanwezig.

De presentatie kunt u hier nakijken:

De vragen die tijdens de bewonersavond aan bod kwamen, beantwoorden wij in nieuwsbrief 3.

Vervolg

Voor het uitvoeren van het plan heeft de gemeenteraad een krediet van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de periode augustus-oktober 2024 onderzoeken we welk bedrijf de werkzaamheden het beste kan uitvoeren. Hierbij kijken we naar een aanpak die u zo min mogelijk overlast geeft en het milieu zo min mogelijk belast. Begin november besluiten we welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Naar verwachting start de aannemer nog voor de kerstvakantie met de werkzaamheden. 

Nieuwsbrieven

Meer informatie

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de dhr. R. van Rhijn van de afdeling Projecten via het onderstaande contactformulier of telefoonnummer 14 035.