Gemeente Wijdemeren - Oostelijke Vechtplassen

21 organisaties hebben eind vorig jaar hun handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. Doel is om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Een plek waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

In de komende tien jaar voeren de betrokken organisaties een groot aantal projecten uit die gericht zijn op het ontwikkelen van vrijetijdslandschap, het versterken van de natuurwaarden en de transformatie van de recreatiesector naar een sector met een groot en divers recreatief aanbod. 

Met onderstaande projecten gaan we in Wijdemeren aan de slag.

Recreatieve routes

Voor de ontwikkeling van het vrijetijdslandschap is gestart met de aanleg van recreatieve routes. Deze moeten leiden tot een aaneengesloten netwerk van paden, routes en ommetjes met een ultieme beleving van natuur, landschap, cultuurhistorie en water. Naast wandelpaden worden kano- en sloepvoorzieningen aangelegd, evenals fietsverbindingen.

Vaarverbinding Hilversums Kanaal

We doen momenteel onderzoek naar de mogelijkheid om een vaarverbinding voor elektrische boten te realiseren tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Hiermee wordt het mogelijk om ook kortere routes te varen en stimuleren we ondernemers en particulieren om over te gaan op elektrisch varen.

Aanpak baggerproblematiek

De aanpak van het bagger en slibprobleem speelt een belangrijke rol in het gebiedsakkoord. De bevaarbaarheid van de Loosdrechtse Plassen willen we herstellen en verbeteren. Hiervoor wordt een plan opgesteld. Vrijgekomen bagger gebruiken we voor de aanleg van bijvoorbeeld natuureilanden. Door deze natuureilanden kunnen zeldzame vogels in het gebied blijven voortbestaan.

Bestrijding Cabomba

Een ander project is de bestrijding van Cabomba, een woekerende uitheemse waterplant die andere waterplanten verdringt en de bevaarbaarheid van de plassen beperkt. Afgelopen jaren is al onderzoek gedaan naar de manier waarop Cabomba het beste kan worden bestreden. Het komende jaar stellen we een plan op voor een effectieve aanpak van Cabomba. Daarbij gebruiken we de resultaten uit eerdere onderzoeken.

Transformatie recreatiesector

Voor de transformatie van de recreatiesector wordt een zogenoemde “gebiedsloods” ingezet die ondernemers kan adviseren over inhoud, uitvoering en haalbaarheid van nieuwe plannen. Doel is om het aanbod en de diversiteit van recreatiemogelijkheden te vergroten.

Bekijk de video over de plannen om de natuur, recreatie en cultuurhistorie in de omgeving van de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren.

Meer informatie: website provincie Noord-Holland

De ondertekenaars van het gebiedsakkoord zijn:

 • De provincies Noord-Holland en Utrecht
 • De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
 • Waternet
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Het Plassenschap Loosdrecht eo
 • De Regio Gooi en Vechtstreek
 • De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
 • Vereniging Hiswa
 • Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
 • Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
 • Vechtplassencommissie
 • Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
 • Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
 • Vereniging Kievitsbuurten

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door:

 • Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren
 • ANWB