Een overlijden meldt u bij de gemeente waar iemand is overleden (aangifte). U krijgt dan toestemming om iemand te begraven of te cremeren. Ook past de gemeente het Basisregister persoonsgegevens aan.

Let op: wij werken op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender op deze pagina.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan zes werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
  • B-envelop (hierin zit het formulier waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt);
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer;
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie;
  • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige;
  • eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden.

Als er sprake is van ontleding, is een verklaring van een anatomisch laboratorium en een kopie van de wilsbeschikking nodig. Deze worden rechtstreeks naar de gemeente gestuurd.

Aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente van overlijden. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. Doet u zelf aangifte? Dan krijgt u van de gemeente toestemming om te begraven of te cremeren. Dit geeft u af aan de uitvaartondernemer.

Overlijden in het buitenland

Overlijdt iemand in het buitenland? Dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. U neemt dan de officiële stukken uit het buitenland mee. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de burgerzaken via telefoonnummer: 14 035.

  • Aangifte van overlijden is kosteloos. 
  • Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70 (tarief 2023).